รวมแบบทดสอบ ออนไลน์ : Online Test
117K
แบบทดสอบธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
แบบทดสอบที่รวบรวมไว้ จะทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศนำทางให้ท่าน ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และช่วยให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย อนึ่ง อยากให้ท่านทดสอบด้วยใจที่ซื่อตรง ทำใจให้เป็นอิสระ เพราะทุกคำถามพยายามเค้นความเป็นตัวตนของคุณ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริง ในการประกอบอาชีพ
หรือ หาซื้อแฟรนไชส์ที่ถูกใจ หรือ การเปิดร้านค้า SMEs ต่างๆ
ค้นหาแบบทดสอบออนไลน์ Read more
ทดสอบเจ้าของร้าน
ทดสอบธุรกิจ SMEs
ทดสอบแฟรนไชส์
ทดสอบอื่นๆ
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด110 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน27 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์20 
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน19,516 
   ผ่าน11,711 
   ไม่ผ่าน7,805 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs222,812 
   ผ่าน11,120 
   ไม่ผ่าน211,692 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์6,160 
   ผ่าน3,079 
   ไม่ผ่าน3,081 
แบบทดสอบ อื่นๆ89,144 
   ผ่าน34,810 
   ไม่ผ่าน54,334 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน406,895 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs1,147,745 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์127,227 
แบบทดสอบ อื่นๆ575,190 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด346,642 
เดือนนี้154 
วันนี้
แบบทดสอบที่น่าสนใจ