รวมแบบทดสอบ ออนไลน์ : Online Test
126K
แบบทดสอบธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
แบบทดสอบที่รวบรวมไว้ จะทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศนำทางให้ท่าน ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และช่วยให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย อนึ่ง อยากให้ท่านทดสอบด้วยใจที่ซื่อตรง ทำใจให้เป็นอิสระ เพราะทุกคำถามพยายามเค้นความเป็นตัวตนของคุณ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริง ในการประกอบอาชีพ
หรือ หาซื้อแฟรนไชส์ที่ถูกใจ หรือ การเปิดร้านค้า SMEs ต่างๆ
ค้นหาแบบทดสอบออนไลน์ Read more
ทดสอบเจ้าของร้าน
ทดสอบธุรกิจ SMEs
ทดสอบแฟรนไชส์
ทดสอบอื่นๆ
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด110 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน27 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์20 
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน19,620 
   ผ่าน11,775 
   ไม่ผ่าน7,845 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs243,046 
   ผ่าน11,498 
   ไม่ผ่าน231,548 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์6,677 
   ผ่าน3,174 
   ไม่ผ่าน3,503 
แบบทดสอบ อื่นๆ89,927 
   ผ่าน35,205 
   ไม่ผ่าน54,722 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน415,983 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs1,185,258 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์136,204 
แบบทดสอบ อื่นๆ586,270 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด357,054 
เดือนนี้845 
วันนี้
แบบทดสอบที่น่าสนใจ