| ทดสอบ 1,100 คน | ผ่าน 652 คน | คิดเป็น 59.27%
20K

แบบทดสอบธุรกิจเปิดร้านขายปุ๋ยและยา

ทำแบบทดสอบ 1,100 คน | ผ่าน 652 คน | คิดเป็น 59.27%
แบบทดสอบ ความพร้อม เปิดร้านขายปุ๋ยและยา
        ธุรกิจร้านขายปุ๋ยและยา บอกก่อนว่า ธุรกิจการเกษตร เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการหมุนเวียนการใช้สินค้าเกี่ยวกับ การเกษตรมากมาย กิจการร้านค้าประเภทนี้สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ในย่านการเพาะปลูก ที่มีกลุ่มลูกค้า เกษตรกร คุณต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วย อาทิเช่น การจดทะเบียนการค้า การจำหน่ายปุ๋ย การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช การจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชผู้ขาย ต้องได้รับการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรและเมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงจะนำใบประกาศนียบัตรมาขอใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
1.
ก่อนที่คุณจะเปิดร้านขายปุ๋ยและยา คุณเคยสำรวจหรือไม่ว่า ในแถบที่คุณอยู่มีร้านขายปุ๋ยและยา
กี่ร้าน และยอดขายแต่ละร้านเป็นอย่างไร
2.
คุณทราบหรือไม่ว่าต้องมีการจดทะเบียนการค้า และมีการจดทะเบียนค้าปุ๋ย
3.
คุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขายปุ๋ยและยามาก่อนหรือไม่
4.
คุณตั้งใจว่าจะขายสินค้าเป็นเงินสดเท่านั้น และจะไม่ยอมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ใช่หรือไม่
5.
คุณมีวิธีในการตรวจเช็คปุ๋ยและยาจากตัวแทนขายส่งว่ามีเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปุ๋ยและยาปลอม ใช่หรือไม่
ต่อไป
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.