21K
3 พฤศจิกายน 2558
มาแล้ว! รวมรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล ในงานสุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก (Excellent Thai Franchise) 
สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก งานศูนย์รวมแฟรนไชส์สุดประทับใจ
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดงานสุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก (Excellent Thai Franchise)  โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยและการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงแฟรนไชส์ โชว์เคส แสดงศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการฝึกอบรมและคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มาจัดแสดงบูธกันอย่างมากมาย

ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา กลุ่มบริการ กลุ่มอาหาร กลุ่มค้าปลีก กลุ่มเครื่องดื่ม รวมไปถึงบูธจากสถาบันการเงินและหน่วยงานราชการด้วย ทาง ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะสื่อเว็บไซต์ ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่สากล ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวอย่างไร โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ และการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ลู่ทางขยายตลาดแฟรนไชส์ไทยไปอินแตอร์” โดยตัวแทนนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ บอกเล่าแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์และผู้ที่สนใจได้ใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจอีกด้วย
 

 
 
อีกทั้งภายในงาน ดร.สุวิทย์ ยังได้ทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 กิจการ  ซึ่งประกอบไปด้วย
 
 1. บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด 
 2. บริษัท แฮนด์ ออน จำกัด 
 3. บริษัท เท็ดดี้ เฮ้าส์ จำกัด
 4. บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด 
 5. บริษัท ชีวาลัยไทยสปา สตูดิโอ จำกัด
 6. บริษัท พูล โปรแอนด์แล็บ เอฟซีไอ จำกัด 
 7. โรงงานคัดแยกขยะ รีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
 8. บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
 9. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 
 10. บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
 11. บริษัท ตั้งใจเจริญ จำกัด
 12. บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด
 14. บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด
 15. บริษัท เอเชี่ยน ควิซีน แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 
 
 
บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด 



บริษัท แฮนด์ ออน จำกัด 



บริษัท เท็ดดี้ เฮ้าส์ จำกัด



บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด 



บริษัท ชีวาลัยไทยสปา สตูดิโอ จำกัด



บริษัท พูล โปรแอนด์แล็บ เอฟซีไอ จำกัด  



โรงงานคัดแยกขยะ รีไซเคิล วงษ์พาณิชย์



บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด



บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 



บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด



บริษัท ตั้งใจเจริญ จำกัด



 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด



บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด



บริษัท เอเชี่ยน ควิซีน แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 



มากไปกว่านั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมกลุ่มเชื่อมโยงกับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้แบ่งกลุ่มแฟรนไชส์ออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ เพื่อทำการพูดคุย เสนอความคิดเห็น ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางอย่างใกล้ชิด ระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ 









 

นอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปี 2558 ก็ได้รับการมอบหนังสือรับรองจากนางสาวผ่อนพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 53 กิจการ

โดยแบ่งเป็นกิจการที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน (Best Practice) ปี 2558  จำนวน 10 กิจการ ได้แก่

 1. บจ.เซ็นส์แมธไมนด์
 2. บจ.เพลย์ ฟัน เคลย์
 3. บจ.บ้านรักภาษา 
 4. บจ.สมาร์ทอิงลิช
 5. บจ.เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป 
 6. บจ.วงษ์พาณิชย์
 7. บจ.ทีอาร์โปรดักส์ แอนด์มาเก็ตติ้ง
 8. บจ.ยูพีดี โบรคเกอร์
 9. บจ.โปรฟาสซิโน
 10. บจ.ยูนิ เอ็ดดูเคชั่น 

 
 
บจ.เซ็นส์แมธไมนด์


บจ.เพลย์ ฟัน เคลย์


บจ.บ้านรักภาษา 


บจ.สมาร์ทอิงลิช


บจ.เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป 


บจ.วงษ์พาณิชย์

 
บจ.ทีอาร์โปรดักส์ แอนด์มาเก็ตติ้ง


บจ.ยูพีดี โบรคเกอร์


บจ.โปรฟาสซิโน


บจ.ยูนิ เอ็ดดูเคชั่น 


 
กิจการที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ปี 2558 จำนวน 43 กิจการ ได้แก่
 
 1. บจ.สมาร์ท ติวเตอร์
 2. บจ.อาร์ดติโน
 3. บจ.ควอลิตี้ คิดส์
 4. สถาบัน ศิ. กวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. บจ.เค.ที.พี.เอ็ดดูเคชั่น
 6. โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาศึกษาถาวร
 7. บจ.เอ็น อี เอส เอดดูเคชั่นแนล กรุ๊ป
 8. บจ.เอ็มยูติวเตอร์ 
 9. สถาบัน ไอแพนด้า
 10. บจ.รัสเซียบัลเล่ต์
 11. บจ.PAMA Thailand
 12. บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED)
 13. สถาบัน HIGH-SPEED MATHS 
 14. ซาลาเปาอาตง
 15. บจ.นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์
 16. ลูกชิ้นพิษณุโลก ราม่า
 17. บจ.อีซี่ สเต็ก
 18. บจ.ก๋วยเตี๋ยวเรือ โกฮับ
 19. บจ.เจเอฟบี คิทเช่น
 20. บจ.พีแอนด์พีช๊อป 
 21. i-cha 
 22. บจ.เดอะ กาแฟ การ์เต็ล 
 23. บจ.เอ็ม คอฟฟี่ แอนด์ มิลค์ 
 24. coffee to day
 25. บจ.เอ็มวิน คอฟฟี่
 26. บจ.กาแฟเขาทะลุชุมพร 
 27. บจ.โนตมนมสด
 28. บจ.Fresh Me
 29. บจ.มิจิ คอร์ปอเรชั่น
 30. บจ.คอฟฟี่บอย รีเทล
 31. ขนมครกเข้าวัง
 32. บจ.เอบีซี ช็อกโกแลต
 33. PANG PiNG Cafe'
 34. บจ.หมอมวลชน2000
 35. บจ.บอดี้แคร์
 36. บจ.จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์
 37. บจ.โปร สตรีม กรุ๊ป
 38. บจ.ชีวาลัยไทยสปาสตูดิโอ
 39. บจ.ควอลิตี้ กราฟิค เฮ้าส์กรุ๊ป
 40. หจก.ทเวนตี้ ช็อป
 41. บจ.กรุงเทพดรักสโตร์
 42. บมจ.เจพี มอเตอร์เวิร์ค 
 43. บจ.ไซเบอร์ แบต
 





































































 
 
ทาง ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ขอแสดงความยินดี กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์ ที่ได้รับมอบ "หนังสือรับรอง ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2558" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 และศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 
 
ชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมด ได้ที่นี่ https://www.thaifranchisecenter.com/expo/home.php?id=127
 
หากธุรกิจแฟรนไชส์ใด ต้องการรูปภาพขนาดใหญ่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ติดต่อขอรับรูปได้ที่ LINE id: @thaifranchise (มี @ ด้วยนะครับ) โดยหลังจาก add LINE แล้ว chat พิมพ์คำว่า "ขอรูป จากแฟรนไชส์ xxx" ทางทีมงานยินดีจัดส่งให้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข่าวอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/info/
 

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ © ของThaiFranchiseCenter.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
มูฟ อีวี เอกซ์ แฟรนไชส..
2,361
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ทรา..
1,014
สาขาใหม่มาแล้ว! #แฟรนไ..
660
แฟรนไชส์สะดวกล้างมาแรง..
659
อยากรวยเชิญทางนี้! ธงไ..
647
“โมโม่เชค” แฟรนไชส์ชาน..
604
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด