ข้อมูลสถิติงานแสดงสินค้า : Events Statistics
14K
สถิติงานแสดงสินค้า Events Statistics
     ผู้จองพื้นที่บูธงานแสดงสินค้า ผ่านเว็บไซต์ ทำให้เป็นจำนวนของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์จะทำการตลาดผ่านช่องทางการออกบูธ งานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดงานมองเห็นภาพรวมการเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ได้เป็นอย่างดี...
     ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า เป็นดัชนีชี้วัดความสนใจของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้จัดงานทราบถึงจำนวนมากน้อย เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานให้มากขึ้นกว่าเดิม...
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด82 
  งานแสดงสินค้าไทย28 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก54 
TFC Sale Partner
14 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคกลาง 28
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า12,494,296
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า27,107
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,305
  จำนวนสมาชิก41,607
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง 28
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10