หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,583)
243K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย..

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้ก่อตั้งขื้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2519 ด้วยวัตถุประสงค์แรกเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าเพื่อต่อสู้หาความยุติธรรมให้กับวงการ

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ในบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ และนึกธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเชิดชูเกียร

สมาคมส่งเสริมการรับช..

มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชิ้นส่วน (Subcontracting) และบริการ (Service) ให้มีความสามารถในการส่งออก การตลาด การขาย และการผลิตแบบมาตรฐานสากล

สมาคมส่งเสริมเทคโนโล..

ให้บริการด้านการจัดหลักสูตรการจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  ศุนย์เทียบปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม&nbs

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประ..

วิสัยทัศน์ (Vision)  เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พันธกิจ (Mission) เป็นศูนย์กล

สมาคมผู้ประกอบการพาณ..

ความเป็นมาของสมาคม           สืบเนื่องจากการการประชุม กลุ่ม E-Marketplace ในงาน Thailand ICT Alliance เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ใ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่..

ความเป็นมา         อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างช้านาน ทั้งในด้านมูลค่ารวมของตลา

สมาคมขนส่งสินค้าและโ..

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม   1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุป

สมาคมไทยผู้ประกอบธุร..

บริการเงินทุน จากกองทุนจากต่างประเทศ บริษัทในเครือธนาคารสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ บรรษัทประกันภัย และบริษัทจำกัดที่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุน