24K
30 ตุลาคม 2553

Thailand Franchise Quality Award 2010 (FQA2010) มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ Step to Success

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Franchise Quality Award 2010 (FQA 2010)  โดยได้รับเกียรติจาก  นายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ) เป็นประธานมอบรางวัล  ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 17.30 – 21.30 น.  ณ  ห้องธาราเทพฮอลล์  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ต่อจากปี 2552  ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ภายในประเทศ และก้าวสู่มาตรฐานในระดับสากล

 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบ  Franchise Academy  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยจัดทำคู่มือการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และกำหนด “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ” หรือ “Thailand Franchise Quality Award”  ขึ้นโดยอิงหลักการแนวทางระบบสากลนิยมของ Thailand Quality Award (TQA) หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นระบบเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม กระตุ้น เพื่อปรับปรุงวิธีดำเนินงาน เพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถของแฟรนไชส์ในประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีการค้าโลก

“สำหรับในปีนี้ ได้ทำการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครขอเข้ารับการประเมิน  จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย  และผ่านกระบวนการตรวจสอบ และประเมินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ เพียง 35 ราย  จาก 4 ประเภทธุรกิจ  ได้แก่  ประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 12 ราย  ประเภทการศึกษา  9 ราย  ประเภทความงาม และสปา  5 ราย  และประเภทสินค้าและบริการอื่น ๆ  อีก  9  ราย

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการประเมินทั้ง 35 ราย จะได้รับหนังสือรับรองเป็นธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์  และมีผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 8 ราย  ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2553 (The Best Franchise of The Year Award 2010) และรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นอีก 7 รางวัล  ประกอบด้วยด้านวิสัยทัศน์  ด้านยุทธศาสตร์องค์กร ด้านการสร้างสรรค์ลูกค้า ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลประกอบการ”   

 

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล

ทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ถือว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีธุรกิจแฟรนไชส์ มากหน้าหลายตา ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง หลายแฟรนไชส์ตื่นเต้น และยังไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ต้องถือว่าเป็นการต่อยอด กระตุ้นภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้จะมีปัญหาอุทกภัยจากหลายจังหวัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดย่อมไปบ้างก็ตาม แต่กระนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ก็ยังเนื้อหอม มีนักลงทุน และผู้ประกอบการที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ ไปลงทุนในทำเลของตนเองอยู่เป็นจำนวนมาก การได้รับรางวัลของธุรกิจแฟรนไชส์ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ในบ้านเราแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 

 

 

 รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
ประจำปี 2553-2554
 

 
 1. Billion Coffee
 2. BLACK CANYON 
 3. Coca Restaurant 
 4. Daddy Dough 
 5. Dairy Farm 
 6. Fascino 
 7. Fun English 
 8. Kido 
 9. Kristie France 
 10. Mango Tree Restaurant 
 11. Moly Care 
 12. Morgen by EZ'S 
 13. One 2 one Match School 
 14. Orawana International 
 15. PD House 
 16. Princess Beauty Center 
 17. PWT Express 
 18. Quality Kids
 19. Sense Math
 20. Sirium Beauty
 21. Smart Brain
 22. Smart English
 23. The Waffle
 24. TRUE COFFEE
 25. Tutor Maths สถาบัน ศิ. กวดวิชา
 26. Union Plus Study Abroad
 27. Win-sent Center service
 28. Wizard
 29. โชคดีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟรนไชส์
 30. บ้านใร่กาแฟ
 31. ผู้ชายขายผัก
 32. ฟองแฟ้บ laundry&dryclean
 33. ร้านยากรุงเทพ
 34. โรงเรียนภาษาจีนศึกษา (MA-ED)
 35. สถาบันภาษายูนิเซิร์ช 
   

 
ผลรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และดีเด่น ประจำปี 2553
 
 1. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2553
  The Best Franchise of The Year Award  2010
  ได้แก่ 
  BLACK CANYON 
 2. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์
  Excellence Franchise Leadership Award 
  ได้แก่ Morgen by EZ’S
 3. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านยุทธศาสตร์องค์กร
  Excellence Franchise Strategic 
  ได้แก่ The Waffle 
 4. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ลูกค้า
  Excellence Franchise Customer & Marketing Focus Award
  ได้แก่  Kristie France
 5. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการพัฒนาองค์ความรู้
  Excellence Franchise Knowledge Management Award
  ได้แก่ 
  Smart English 
 6. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านทรัพยากรบุคคล
  Excellence Human Resource Management Award
  ได้แก่ Princess Beauty Center
 7. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ
  Excellence Franchise Process Management Award
  ได้แก่ 
  PD House 
 8. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านผลประกอบการ
  Excellence Franchise Business Performance Award
  ได้แก่ Mango Tree Restaurant

   
บอร์ดแสดงรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ FQA2010 
(คลิกที่รูปภาพ ชมขนาดใหญ่)
 
 
      

       

 
อ่านข่าวอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/info/
 

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ © ของThaiFranchiseCenter.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
สาขาใหม่ มาแล้ว! ทูลเก..
5,689
PLAY Q by CST bright u..
1,247
มาแล้ว! #งานแฟรนไชส์ ม..
940
อร่อย! เลิศ! รสเด็ด ก๋..
938
สุดปัง! แฟรนไชส์หม่าล่..
785
ลงทุนกับ “ซุปซุป” ร้าน..
757
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด