ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
197K
573
346
สมาร์ท เบรน
(Smart Brain)
สมาร์ท เบรน จินตคณิต เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาสมองทั้ง 2 ฝั่ง ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 – 13 ปี โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์การเรียน การสอน และมีตัวเลขเป็นสื่อการเรียนการสอน

จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ “การนำเสนอแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวา การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น ได้รับคำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมองมากขึ้น เพื่อพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง

นอกจากจะช่วยในการพัฒนาสมองแล้ว ยังช่วยในเด็กมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นคนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวตัวเลข อีกทั้งยังทำให้มีผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย

50,000 บาท ต่อเดือน
สถาบันสมาร์ท เบรน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยคุณสวาสดิ์ มิตรอารี  ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองของเด็กไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน สมาร์ท เบรน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 28 ปี มีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า 400 สาขา และอีก 25 ประเทศทั่วโลก

สถาบันสมาร์ท เบรน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สมาร์ท เบรนทุกสาขาทั่วประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยผสมผสานเทคนิคทางตะวันออกกับทางตะวันตก เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ และมีประสิทธิภาพ เราต้องการให้เด็กรู้สึกมีความสุขในการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของแต่ละคนในการฝึกการฟัง การอ่าน การเขียน การนับ การมีส่วนร่วม ความชอบ การสังเกต การมีเหตุผล ความจำ กระบวนการคิดและทักษะอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรสมาร์ท เบรน จินตคณิต แบ่งออกเป็น 10 ระดับดังนี้ 
 • ระดับ 1-2  (Basic  A / B)
 • ระดับ 3-4  (Elementary  A / B)
 • ระดับ 5-6  (Intermediate  A / B)
 • ระดับ 7-8  (Higher  A / B)
 • ระดับ 9-10  (Grand Advance  A / B)
กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 – 13 ปี ถ้าอายุต่ำกว่า 6 ปีก็สามารถเรียนได้ หากเด็กนักเรียนรู้จักและสามารถเขียนตัวเลข 1 - 9 และ 0 ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบการแต่ละสาขา

ถ้าอายุมากกว่า 13 ปีก็เรียนได้ เป็นการเสริมทักษะและฝึกสมาธิ จะทำให้คิดเลขได้เร็วมากขึ้น

สำนักงานใหญ่ จัดการอบรมครูผู้สอน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 2. บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี 
 3. อดทนต่อการทำงานในสภาวะกดดันได้
 4. มีใจรักในการสอน 
 ** ครูทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และสอบจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น**

การอบรมครู
 1. ก่อนเปิดสาขา ต้องทำการส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาร์ท เบรน จินตคณิต ระดับที่ 1 ซึ่งใช้เวลาในการอบรม 4 วัน (ต่อเนื่อง)
 2. หลังจากอบรม 2 สัปดาห์จะทำการนัดสอบครู ครูต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสั่งตำราเรียนและเปิด สอนได้
 3. จัดอบรมต่อเนื่องจนถึงระดับที่ 10 หรือตามที่นักเรียนสอบเลื่อนระดับ
การประชาสัมพันธ์
 1. การโฆษณาด้วยป้ายไวนิล หลังจากเซ็นสัญญาสาขาจะได้รับไวนิล ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร 1 ผืน เพื่อไปติดประชาสัมพันธ์สาขาด้านหน้าอาคาร ทางสาขาสามารถทำการออกแบบไวนิลเพิ่มเติมได้ เพื่อจะได้ติดป้ายไวนิลในพื้นที่อื่นๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสาขามากยิ่งขึ้น
 2. การแจกโบชัวร์ ใช้โบชัวร์จากสำนักงานใหญ่ที่จัดให้สาขา 1,000 ฉบับ หรือออกแบบโบชัวร์ด้วย สาขาเอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลาเรียน อัตราค่าเล่าเรียน ที่ตั้งสาขา และเบอร์โทรติดต่อ
การอบรมด้านการตลาด
 1. สาขาควรจัดทำสปอตวิทยุ บันทึกเสียงทำสปอตวิทยุ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร ที่ตั้งสาขา และเบอร์โทรติดต่อ
 2. สาขาจัดรถแห่โฆษณา จัดจ้างรถแห่โฆษณาทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ก่อนวันเปิดสาขาอย่างน้อย 3 วัน จากนั้นประชาสัมพันธ์ต่ออีก 2 – 4 วัน (ประมาณ 1 สัปดาห์)
 3. ลงข้อมูลรายละเอียดใน Facebook, Instagram, YouTube, TikTok เป็นต้น
 4. จัดปฐมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาและนำเสนอหลักสูตรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเปิดตัวสาขาใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูครสมาร์ท เบรน และอาจจะมีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย หรือมีของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานและผู้ลงทะเบียนเรียนในวันงานด้วย 
 5. จัดให้มีการทดลองเรียนฟรี
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
485 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. เชียงราย 
 2. เชียงใหม่ 
 3. แม่ฮ่องสอน 
 4. พะเยา 
 5. ลำพูน 
 6. ลำปาง 
 7. น่าน 
 8. อุตรดิตถ์ 
 9. ตาก 
 10. พิษณุโลก 
 11. นครสวรรค์
 12. กำแพงเพชร 
 13. เพชรบูรณ์ 
 14. พิจิตร 
 15. สุโขทัย
 16. บึงกาฬ 
 17. อุดรธานี 
 18. สกลนคร 
 19. นครพนม 
 20. ขอนแก่น
 21. มหาสารคาม
 22.  ร้อยเอ็ด 
 23. หนองคาย 
 24. อุบลราชธานี 
 25. บุรีรัมย์
 26. นครราชสีมา 
 27. กาฬสินธุ์ 
 28. สุรินทร์ 
 29. ยโสธร 
 30. หนองบัวลำภู
 31. ปราจีนบุรี
 32. สระแก้ว 
 33. ฉะเชิงเทรา
 34. ชลบุรี 
 35. ระยอง 
 36. จันทบุรี
 37. กรุงเทพฯ 
 38. นนทบุรี 
 39. นครนายก 
 40. สมุทรปราการ
 41. สมุทรสาคร 
 42. ประจวบคีรีขันธ์ 
 43. ปทุมธานี 
 44. อยุธยา
 45. นครปฐม 
 46. สระบุรี 
 47. ลพบุรี 
 48. ชัยนาท 
 49. อุทัยธานี
 50. สุพรรณบุรี 
 51. ราชบุรี
 52. ชุมพร 
 53. ระนอง 
 54. สุราษฎร์ธานี 
 55. พังงา 
 56. ภูเก็ต 
 57. กระบี่
 58. นครศรีธรรมราช 
 59. ตรัง 
 60. พัทลุง
 61. สงขลา 
 62. สตูล
 63. นราธิวาส 
 64. ปัตตานี
ต่างประเทศ
25 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด511 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
255011905196
255112016208เพิ่มขึ้น 7%
255212306237เพิ่มขึ้น 14%
255312658274เพิ่มขึ้น 16%
255413198328เพิ่มขึ้น 20%
255513589368เพิ่มขึ้น 13%
255613819391เพิ่มขึ้น 7%
2557140910420เพิ่มขึ้น 8%
2558141614431เพิ่มขึ้น 3%
2559142916446เพิ่มขึ้น 4%
2560144019460เพิ่มขึ้น 4%
2561145221474เพิ่มขึ้น 4%
2562145923483เพิ่มขึ้น 2%
2563147223496เพิ่มขึ้น 3%
2564147623500เพิ่มขึ้น 1%
2565147823502เพิ่มขึ้น 1%
2566148225508เพิ่มขึ้น 2%
2567148525511เพิ่มขึ้น 1%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% | กราฟ
 • ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท + vat
 • สัญญา5 ปี ต่อสัญญา ลด50% ในครั้งที่2 
 1. การซื้อแฟรนไชส์จากสำนักงานใหญ่ ตามจำนวนค่าแฟรนไชส์และจำนวนปี
 2. ผู้ลงทุนจัดเตรียมสถานที่และเสนอสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะตรวจสอบสถานที่ตั้งเพื่อให้มีระยะห่างกับสาขาที่เปิดใกล้เคียง
 3. เมื่อสำนักงานใหญ่อนุมัติให้เปิดแล้ว สาขาตกแต่งสถานที่และส่งครูเข้าอบรม
 1. รักเด็ก
 2. พร้อมที่พัฒนาธุรกิจการศึกษา
 3. มีเงินลงทุนและมีสถานที่ประกอบการ
 4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ออนไลน์
 3. อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่  1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 4. อบรมครูผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 5. CD Presentation สถาบันสมาร์ท เบรน 1 ชุด
 6. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ท เบรน  1 ชุด
 7. CD ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาร์ท เบรน
 8. CD เพลงมาร์ช สมาร์ท เบรน, ป้ายผ้าต่างๆ  
 9. การเข้าร่วมการแข่งขันสมาร์ท เบรน ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกฝนและนำชัยชนะ ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้แก่สาขา เป็นการประชาสัมพันธ์สาขาด้วย
 10. การแนะนำให้เข้าชมและขอคำปรึกษาจากสาขาที่บริหารงานได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของแฟรนไชส์

 1. เลิกวิธีคำนวณแบบเก่า 
  • การเรียนทักษะพิเศษนี้จะช่วยให้เด็กสามารถคำนวณตัวเลขออกมาได้รวดเร็ว และแม่นยำ
 2. ช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
  • เทคนิคการใช้นิ้วมือจะช่วยกระตุ้นการคำนวณของสมองฝั่งซ้ายและขวาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ
 3. นำประโยชน์จากระบบสมองมาใช้ให้ได้ผลมากที่สุด
  • นักวิทยาศาสตร์พบว่า มนุษย์นำความสามารถที่ซ่อนเร้นของสมองมาใช้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ซึ่งหลักสูตร สมาร์ท เบรน จะช่วยให้เด็กนำสมบัติล้ำค่าที่มีในสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 4. สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับเด็ก
  • หลังจากฝึกทักษะในบทเรียนของ สมาร์ท เบรน แล้ว เด็กจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับตัวเลขจนคุ้นเคย และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจะไม่รู้สึกกลัวตัวเลขอีกต่อไปและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความมั่นใจ
 5. ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
  • สมาร์ท เบรน ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กมีความสนใจในเรื่องตัวเลขเท่านั้น หากยังช่วยฝึกให้เด็ก มีความเข้าใจในตัวเลขมากขึ้น

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณสวาสดิ์ มิตรอารี
ชื่อผู้ติดต่อคุณสวาสดิ์ มิตรอารี
ที่อยู่
80 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
มือถือ081-8227735
โทรศัพท์02-3147712 ต่อ 18
อีเมล์contact@smartbrain.com
anwarsmartbrain@yahoo.com
เว็บไซต์www.smartbrain.com
เจ้าของเดียวกับอัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน
LINE 
sawardmitaree
Facebook 
www.facebook.com/SmartBrainThailand/
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=qHplAi5uuGs
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สมาร์ท เบรน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. น้ำเพ็ชร xxx 08092xxx rkt.axxx
2. นางสาวนิเทxxx 09694xxx nitedxxx
3. นฤดม ตันวัxxx 08618xxx nexttxxx
4. อลิศรา สายxxx 08750xxx alissxxx
5. กมลลักษณ์ xxx 09823xxx Kamonxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม346 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 197,004 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 573 คน
สมาร์ท เบรน
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ