แฟรนไชส์ไทย    แฟรนไชส์น่าลงทุน ปี 2021    แฟรนไชส์โอกาสทางธุรกิจ (1)
217K
แฟรนไชส์โอกาสทางธุรกิจ

ซันเวนดิ้ง

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Mach...