สินเชื่อ     สินเชื่อแฟรนไชส์ (Franchise Loan)
21K
สินเชื่อแฟรนไชส์ (Franchise Loan) วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่อง ขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟร..

Package 1 : กู้ได้...ไม่ต้องมีประสบการณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อยากเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อแบบเรียกหลักทรัพย์ค้ำป

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทระยะเวลา

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินเงินลงทุนที่ต้องใช้ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนดระยะเวลาสูง

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุ..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด 7 ปีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอัต

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านซานตา เฟ่ วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ตามที่ บจ.เคที เรสทัวรองท์ กำหนดระยะเ