หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียนแฟรนไชส์ Step by Step    เจ้าของแฟรนไชส์
22K
434
คอร์สเรียนแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ
รวมคอร์สเรียน การสร้างแฟรนไชส์ การทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกต้อง สอนเขียนแผนธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ การทำการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ ให้แฟรนไชส์ขายดี การปิดการขายฉับไวในการออกบูธ การเลือกซื้อแฟรนไชส์ให้ตรงกับความสามารถของเรา สร้างภาพจำ ออกแบบร้านค้าน่าเข้าน่าเดิน เพิ่มยอดขาย

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมเป็น Partner อบรมสัมมนา คอร์สเรียน กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
เจ้าของแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ซี่
คนซื้อแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • ความรู้พื้นฐานแฟรนไชส์ | ประเภทของแฟรนไชส์
 • ศัพท์เฉพาะของแฟรนไชส์ | โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 • ข้อดี – ข้อเสีย แฟรนไชส์ | การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 • เข้าใจองค์ประกอบแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ (เริ่มต้น)
 • การขยายธุรกิจ ตรวจสอบก่อนที่จะทำแฟรนไชส์
 • Business Model Canvas
 • เงื่อนไขหลักสัญญาแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 • การสร้างรายได้จากระบบแฟรนไชส์
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์
 • วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • การวางแผนยอดขายในร้าน/ปัจจัยที่มีผลกระทบ
 • การสั่งซื้อสินค้า/การบริหารสินค้าคงเหลือ
 • การตรวจนับสินค้า/การบริหารต้นทุนสินค้า
 • การบริหาร งบกำไรขาดทุนของร้านอาหาร
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและความเป็นไปได้ของธุรกิจ
เนื้อหาหลักสูตร
 • การสร้างร้านต้นแบบ
 • การคิดต้นทุนการเปิดร้าน
 • รูปแบบระบบแฟรนไชส์
 • การร่างเอกสารสัญญาแฟรนไชส์”
 • คู่มือการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • การกำหนดเงื่อนไขแฟรนไชส์
 • ความรู้เครื่องหมายการค้าและสัญญาแฟรนไชส์
 • การวิเคราะห์ทำเลในธุรกิจแฟรนไชส์
 • การบริหารงานแฟรนไชส์
 • การเงินในธุรกิจแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • การออกแบบเงื่อนไขในระบบแฟรนไชส์
 • การตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจ
 • ขั้นตอนและกระบวนการในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี่
 • โครงสร้างการทำงานในระบบแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • ความเข้าใจเรื่อง Operation Manual
 • ขั้นตอนการเขียนคู่มือ | การอบรมการใช้คู่มือ
 • การจัดทำคู่มือ ประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
 • การสร้างระบบตรวจสอบ สร้างมาตรฐานร้าน
 • Work Shop คู่มือสำหรับใช้งานจริง
เนื้อหาหลักสูตร
 • คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนขายแฟรนไชส์
 • ตรวจเช็คธุรกิจตนเอง
 • การกำหนดรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์
 • เงื่อนไขแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทย
 • วิธีกำหนดเงื่อนไขและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในการออกงานแสดงสินค้า
 • การเลือกงานแสดงสินค้า
 • การเตรียมคำถาม คำตอบสำหรับลูกค้าที่มางานแสดงสินค้า
 • รูปแบบใบสมัครคนที่สนใจแฟรนไชส์เข้าสู่ Wait List
 • การเจรจาในงานแสดงสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
 • โครงสร้างเครื่องมือช่องทางออนไลน์ที่แฟรนไชส์ควรใช้
 • การสร้างคอนเทนต์สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 • การสร้าง Customer Journey สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 • Workshop การทำคอนเทนต์และ Customer Journey
เนื้อหาหลักสูตร
 • การตลาดและขายแฟรนไชส์
 • วิธีคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
 • การตลาดองค์รวมในธุรกิจแฟรนไชส์
 • การตลาดเฉพาะสาขา
เนื้อหาหลักสูตร
 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์และปรัชญาของกลยุทธ์แฟรนไชส์
 • ตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจ
 • สร้างเครื่องมือสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 • การสร้างทีมเพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
 • สร้างแผนการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร
 • ทบทวนโครงสร้างทางการเงินของกิจการแฟรนไชส์
 • ทบทวนความพร้อมและการทำการตลาดในการขายแฟรนไชส์
 • ขายแฟรนไชส์ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำเอกสาร เพื่อเสนอขายแฟรนไชส์ (Work Shop)
 • กรณีศึกษาแฟรนไชซี | การให้การสนับสนุนแฟรนไชซี่
 • การสรรหา และคัดเลือก แฟรนไชซี่ | การหาทำเลเปิดร้าน
เนื้อหาหลักสูตร
 • Brand Image
 • CI กับ การออกแบบร้านค้า
 • ขั้นตอนก่อนการออกแบบร้าน
 • เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้าง
 • CASE STUDY
เนื้อหาหลักสูตร
 • ความหมายคำศัพท์และความเข้าใจ
 • การจัดทำบัญชี งบกำไร-ขาดทุน งบดุล
 • การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
 • การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กฎหมายใหม่ เรื่องภาษี ปี 2562
สนใจคอร์สเรียนแฟรนไชส์ โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)
โทร. 098-6702011, 092-2673365, 089-8955665
เลขที่ 132/3-4 โครงการบี-อเวนิว ซ.พระรามที่ 2 ซอย50 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรสาร 02-1019188 (วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : info@thaifranchisecenter.com , ฝ่ายการตลาด : marketing@thaifranchisecenter.com
ฝ่ายขายโฆษณา : sale@thaifranchisecenter.com
ระบบแฟรนไชส์ที่ดี ช่วยธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด!
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ *
 
*
 
ส่งข้อมูล
ผลตอบรับของคนที่เรียน : Feedback
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.