หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   ความรู้เกี่ยวกับ Franchise 
689K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัครแฟรนไชส์
 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
20-10-2566ThaiFranchiseCenter
(30)
ตัวอย่างใบจองสิทธิ์แฟรนไชส์
 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
20-10-2566ThaiFranchiseCenter
(47)
ความรู้เบื้องต้นของแฟรนไชส์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าแฟรนไชส์เป็นอย่างไร เหมาะกับธุรกิจและตัวของเราหรือไม่ และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์มาก
 File size : 0.759 MB.
 Type : pdf
01-09-2564Business Coach & Consulting
(456)
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 File size : 0.354 MB.
 Type : pdf
31-08-2564ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
(669)
ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์โมเดล” เป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่มีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและนักลงทุน

 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
19-01-2564 ไม่ระบุ
(611)
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564 ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี จดทะเบียนนิติบุคคล มีร้านต้นแบบ และมีแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 1 สาขา
 File size : 0.907 MB.
 Type : jpg
19-01-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(579)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
19-01-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(597)
5 Taiwanese F&B brands here online to share their brand concepts and partnership criteria!
 File size : 0.477 MB.
 Type : pdf
14-07-2563ศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน ประจำประเทศไทย
(848)
แจกฟรี! รายชื่อ + เบอร์โทร 83 แฟรนไชส์ยอดฮิต เริ่มธุรกิจใหม่ ช่วง Covid-19 สนใจแบรนด์ไหน โทรได้ทันที แจ้งว่าทราบจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 
 File size : 1.14 MB.
 Type : pdf
28-04-2563ThaiFranchiseCenter
(1,003)
การซื้อแฟรนไชส์เป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งในหลายๆ วิธีที่ผู้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์จะเป็นเจ้าของกิจการที่บริหารงานภายใต้ตราหรือเครื่องหมายทางการค้า
 File size : 7.87 MB.
 Type : pdf
20-06-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(930)
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นเส้นทางลัดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ต้องการการรับประกันความสำเร็จจากธุรกิจต้นแบบ


 File size : 11.682 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(979)
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise B2B
 File size : 3.05 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(870)
แจกฟรี! รายชื่อ + เบอร์โทร 23 แฟรนไชส์อาหารยอดฮิต น่าซื้อ สนใจแบรนด์ไหน โทรได้ทันที แจ้งว่าทราบจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

 File size : 0.541 MB.
 Type : pdf
20-09-2561ThaiFranchiseCenter
(1,141)
การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนั้น จำเป็นต้องมี ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ

 File size : 2.394 MB.
 Type : pdf
04-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,371)
ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
 File size : 5.164 MB.
 Type : pdf
19-03-2561ThaiFranchiseCenter
(1,127)
กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.119 MB.
 Type : jpg
31-10-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,290)
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ ธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมีระบบการสนับสนุนและคู่มือการบริหารจัดการ
 File size : 0.153 MB.
 Type : jpg
31-10-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,143)
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ภายหลังจาก Department of Commerce (DOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ทำการยกเลิกการพิมพ์เพื่อเผยแพร่จำนวนแฟรนไชส์ซีที่ทำระบบ
 File size : 0.194 MB.
 Type : pdf
09-09-2559ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
(1,053)
ในปี 2551 มีผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor) ในประเทศไทยประมาณ 479 กิจการ โดยเป็นกิจการของคนไทย450 กิจการ และเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 29 กิจการ

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,453)
แฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,227)
สำหรับแนวโน้มหรือสถานการณ์ของแฟรนไชส์ไทย แม้ว่าช่วง 3 ไตรมาสแรกของ ปี 2552

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,102)
ในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,129)
สำหรับมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศของปี 2551 มีทั้งสิ้นประมาณ 85,320 ล้านบาท จากจำนวนสาขาในระบบทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37,357 สาขา

 File size : 0.053 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,028)
Franchising (แฟรนไชส์ซิ่ง) คือ วิธีการในการดำเนินธุรกิจโดยจะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของสิทธิ์ในธุรกิจนั้น ๆ

 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,407)
กําหนดการ. งาน “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย”. วันที่28 - 29 สิงหาคม 2557. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. วัน. เวลา. หัวข้อการอบรม/สัมมนา.
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
19-07-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,331)
ผลิตภัณฑ์กาแฟยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 File size : 0.224 MB.
 Type : pdf
21-09-2555วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา
(2,805)
สมมติฐานการวิจัย แฟรนไชส์ชีที่มีข้อมูลเบื่องต้นต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด แตกต่างกัน
 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
21-09-2555ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต
(3,663)
นอกจากในส่วนของรสชาติแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไต้หวัน
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,680)
การสอนให้ตกปลาได้เองนั้นย่อมดีกว่าการให้ปลาไปเปล่าๆ
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,652)
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนในการนำการตลาดแบบตรงมาใช้สำหรับธุรกิจ
 File size : 6.762 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,594)