ติดต่อเรา     ที่ปรึกษา    แบบประเมิน การสร้างธุรกิจ Franchise
13K
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
*
ตำแหน่ง
บริษัท ชื่อแบรนด์
เบอร์โทร
*
E-mail
*
Website LINE ID
กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง (เพื่อวัดผลในการเข้ารับคำปรึกษาในลำดับต่อไป)
1. ท่านมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
2. ธุรกิจของท่านสร้างกำไรและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
3. ธุรกิจของท่านเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี
4. ธุรกิจของท่านมีการดำเนินการไปอย่างราบรื่น และมีระบบบริหารจัดการที่ดี
5. ท่านได้วางแผนจะขยายธุรกิจของท่านให้มีมากกว่า 1 สาขา
6. ท่านเริ่มขยายธุรกิจของท่านไปแล้วมากกว่า 1 สาขา
7. ธุรกิจของท่านมีความโดดเด่นและความแตกต่าง เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
8. ท่านมีความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจของท่านให้เป็นแฟรนไชส์แล้วใช่หรือไม่
9. ท่านต้องการขยายธุรกิจ หรือ แฟรนไชส์ของท่านออกสู่ตลาดโลก หรือกลุ่มประเทศอาเซียนหรือไม่
10. ท่านต้องการให้ธุรกิจของท่านเข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต
11. ท่านวางแผนให้การพัฒนาธุรกิจนี้ สำเร็จตามโครงการ โดยใช้ระยะเวลา
12. ท่านมีงบสำหรับการเข้ารับการปรึกษาธุรกิจ ประมาณเท่าไหร่?
*
ส่งข้อมูล
← Previous Form Next Form →
แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา SMEs แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา Franchise