ข้อมูลสถิติงานแสดงสินค้า    ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้า : The Number of Registration Exhibition in Thailand
37K
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้า : The Number of Registration Exhibition in Thailand
ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า เป็นดัชนีชี้วัดความสนใจของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ทำให้ผู้จัดงานทราบถึงจำนวนมากน้อย เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานให้มากขึ้นกว่าเดิม

ทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวมงานแสดงสินค้าไว้ในที่เดียวกันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหางานแสดงสินค้าในทุกหมวด
ทำให้ผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถวางแผนการทำตลาด, การออกบูธ ได้ทันที

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise