หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   รวม E-books ธุรกิจ 
87K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หนังสือ ประวัติธุรกิจแฟรนไชส์ไทย-เทศ เล่มนี้ เป็นฉบับพิเศษ ฉลองครบรอบ 11 ปีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เว็บไซต์รวมธุรกิจไทย ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบัน มีองค์ความรู้รอบด้าน

 File size : 30.599 MB.
 Type : pdf
07-09-2559ThaiFranchiseCenter
(1,761)
ฉบับพิเศษ! ออกแบบและจัดทำ โดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือแก้ไข บทความเพื่อนำไปใช้ก่อนได้รับการอนุญาต
 File size : 16.013 MB.
 Type : pdf
23-03-2564ThaiFranchiseCenter
(631)
เป็นระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ มาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ และพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงนับเป็นจุดแข็งในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพได้เป็นอย่างดี


 File size : 13.751 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(859)
เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้มากที่สุด โดยการลดของเสียและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิดวงรอบของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
 File size : 28.093 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(813)
เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างให้เกิด “การเติบโตสีเขียว” การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและรู้คุณค่า ลดการใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย และตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน
 File size : 7.603 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(875)
เป็นแนวคิดใหม่ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยกร ผ่านกระบวนการจัดสรรทรัพยกรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งบริการเช่ารถ เช่าที่พัก เช่าอุปกรณ์ เช่าพื้นที่ทำงาน เมกเกอร์สเปซ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปในทิศทางไหน แนวโน้มเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างสามารถค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
 File size : 7.153 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(836)
เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงานจะส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อประเทศไทยอย่างไร ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือในเรื่องใดบ้าง หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและการเตรียมตัวของประเทศเพื่อรองรองเศรษฐกิจผู้สูงวัย


 File size : 3.519 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(846)
มุ่งให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ AI ที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน และที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ ในภาคธุรกิจ AI มีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดดิจิทัล ช่วยผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสม และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 File size : 12.744 MB.
 Type : pdf
31-07-2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(815)
รู้ไหมว่าเราเป็นใคร เรา คือ “ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์” ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะ
 File size : 0.605 MB.
 Type : pdf
19-09-2559ThaiFranchiseCenter
(1,184)
Do you know who we are? We are a largest data center of Franchise Business in Thailand.

 File size : 0.58 MB.
 Type : pdf
19-09-2559ThaiFranchiseCenter
(1,013)
พี่นิคกล่าวว่า จุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของเธอให้ความไว้ว่างใจแวะมาอุดหนุนสินค้า
 File size : 3.777 MB.
 Type : pdf
16-11-2554ชุมทางอาชีพ
(2,406)
วันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนๆคุณได้ทำเหมือนกับที่พยายามทำมา

 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
25-08-2553 ไม่ระบุ
(2,883)
ตั้งแต่ฉันเริ่มงานเขียนเกี่ยวกับตลาดเจ้าของกิจการในปี 1988 ฉันเปรียบให้เจ้าของกิจการนั้น
 File size : 0.246 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(3,816)

อย่าพูดว่า ได้ ถ้าคุณตั้งใจจะพูดว่าไม่ คุณเป็นอย่างนี้อยู๋บ่อย ๆ หรือเปล่า


 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,997)
ชื่อบทแรกของ ตำราพิชัยสงคราม มักได้รับการแปลว่าเป็น “การวางแผน” แต่ปัจจุบันเราถือว่าการวางแผนเป็น
 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(3,345)

ในโลกนี้มีคนอยู่สองจำพวกที่เข้าใจความหมายของดอกเบี้ยและพวกที่ไม่เข้าใจความหมายของมัน


 File size : 0.285 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,551)
ซีอีโอต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อ “คิดใคร่ครวญ” ว่าเป้าหมายสูงสุดสำหรับการวางกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
 File size : 0.596 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,668)
ในการทดสอบจับคู่ความสัมพันธ์(free  associatiion)ผู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้คนส่วนใหญ่
 File size : 0.502 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,411)
แด่พ่อกับแม่ ผู้เปลียนอพาร์ตเมนต์คับแคบในย่านบรองซ์ให้กลายเป็น
 File size : 0.229 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,876)
เจ้านายที่สุดแสนจะงี่เง่า  ถ้ารักบริษัทของผม ก็จงเกลียดผู้จัดการขงผม
 File size : 0.524 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,430)
ประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ทำให้เรารู้ว่าประเทศก็คล้ายกับคน
 File size : 0.32 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,253)
ธุรกิจขนาดใหญ่เรียกการทำเช่นนี้ว่าการตรวจสอบภายใน
 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,006)
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ได้ผลจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หลักปรัชญามันคือ
 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(4,180)
จ้าวและสตีฟนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมขนาดเล็กตรงมุมของห้องทำงาน
 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,657)
นานมาแล้ว การก้าวไปไกลกว่าเดิม คือสูตรแห่งความสำเร็จแต่ตอนนี้ ก้าวไล
 File size : 0.317 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,222)
ตำราพิชัยสงครามไปเกี่ยวอะไรกับการบริหารด้วยหรือ?
 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,411)
แค่รู้ว่าคุณต้องการให้ตราสินค้าของคุณมีภาพลักษณ์แบบไหนยังไม่พอ
 File size : 0.311 MB.
 Type : pdf
24-08-2553 ไม่ระบุ
(2,445)