รางวัลแฟรนไชส์น่าลงทุน    ปี 2565
114K
ไฮพอร์ค (Hi Pork) คว้ารางวัล “New Arrival Hot Fr..
ธุรกิจห้าดาว (Five Star) คว้ารางวัล “Most Popula..
SHIPPOP คว้ารางวัล Most Popular Franchise Shippi..
ไจแอ้น ลูกชิ้นระเบิด คว้ารางวัล "No.1 Occupation..
“ชีสซี่ฟราย สแน็ค” คว้ารางวัล “แฟรนไชส์ยอดนิยม ป..
“ต.เนื้อย่าง” คว้ารางวัล “แฟรนไชส์ยอดนิยมอันดับ ..