หน้าดาวน์โหลด   ทำเล-ค้าขาย (144 ไฟล์)
8.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
 (19 ไฟล์)
สงขลา (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพชรบุรี, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสปาประเทศไทย, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ขอนแก่น (4 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ ขอนแก่น อ.ชนบท, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจหัตถกรรม ผ้าฝ้าย ไม้แกะสลัก ไดโนเสาร์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ชัยนาท (1 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจโรงสีข้าว, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
เชียงใหม่ (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจหัตถกรรมไม้และเครื่องเรือนจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พิษณุโลก (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสินค้า OTOP, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
 (36 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย (8 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย ตามระบบของสำนัก โดยเน้นเรื่อง การใช้งานง่าย คุณสมบัติครบถ้วน ราคาประหยัด เพื่อให้ สมาชิก และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ได้โดยสะดวก
ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ (28 ไฟล์)
ฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจ SMEs ออกแบบที่ทำงาน ห้องประชุมห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ จัดสวน เสริมสุขภาพ อาชีพ การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ บารมี ถูกหลักฮวงจุ้ย
 (22 ไฟล์)
สงขลา (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ธุรกิจสปาประเทศไทย, ธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ขอนแก่น (4 ไฟล์)
ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ ขอนแก่น อ.ชนบท, ธุรกิจหัตถกรรม ผ้าฝ้ าย ไม้แกะสลัก ไดโนเสาร์, ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ชัยนาท (2 ไฟล์)
ธุรกิจโรงสีข้าว, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
พิษณุโลก (2 ไฟล์)
ธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ (3 ไฟล์)
ธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจหัตถกรรมไม้และเครื่องเรือนจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 (67 ไฟล์)
Clean Food Good Taste (6 ไฟล์)
ข้อกำหนดร้านอาหาร, ข้อกำหนดแผงลอยจำหน่ายอาหาร, ข้อกำหนดร้านอาหาร 5 ดาว, กฎหมายเกี่ยวกับผู้สัมผัสอาหาร, มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ทะเบียนเจ้าหน้าที่จังหวัดและชมรมร้านอาหารปี 2555 (11 ไฟล์)
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ทะเบียนชมรมผู้ประกอบการ จำแนกรายศูนย์อนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 55
ทะเบียนตลาดสดประเภทที่ 1 (13 ไฟล์)
ทะเบียนตลาด กทม., ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ชุดนิทรรศการตลาดสด น่าซื้อ (6 ไฟล์)
การล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1, 2, 3
ตลาดนัด น่าซื้อ (19 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ตล.๒ (๒๙-๐๙-๕๗), คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ (๒๙-๐๙-๕๗), เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด น่าซื้อ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗), ตัวชี้วัดสำนักตรวจราชการ (ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
คู่มือ - เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ (12 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ตล.๑(๒๙-๐๙-๕๗) , แบบโครงสร้างตลาดสด , การออกแบบตลาดสด , การขออนุญาตดำเนินกิจการตลาดสด