หน้าดาวน์โหลด   ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22 ไฟล์)
18K
ค้นหาไฟล์ Read more
สงขลา (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ธุรกิจสปาประเทศไทย, ธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ขอนแก่น (4 ไฟล์)
ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ ขอนแก่น อ.ชนบท, ธุรกิจหัตถกรรม ผ้าฝ้ าย ไม้แกะสลัก ไดโนเสาร์, ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ชัยนาท (2 ไฟล์)
ธุรกิจโรงสีข้าว, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
พิษณุโลก (2 ไฟล์)
ธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ (3 ไฟล์)
ธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจหัตถกรรมไม้และเครื่องเรือนจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่