ติดต่อเรา     ที่ปรึกษา    แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา Franchise
14K
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
E-mail
*
กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง (เพื่อวัดผลในการเข้ารับคำปรึกษาในลำดับต่อไป)
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจ
ปีที่ก่อตั้ง (พ.ศ.)
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ
รายได้ของธุรกิจต่อปีจำนวนพนักงานที่มี
จำนวนสาขาที่มี
จุดเด่นของธุรกิจ
เว็บไซต์
สิ่งที่ต้องการปรึกษา
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
งบประมาณ (บาท)
← Previous Form Next Form →
แบบประเมิน การสร้างธุรกิจ Franchise แบบประเมิน การพัฒนาธุรกิจ SMEs