หน้าสุดยอดแฟรนไชส์10 อันดับสุดยอดแฟรนไชส์มาใหม่
144K
สุดยอดแฟรนไชส์ มาใหม่
      สุดยอดแฟรนไชส์ มาใหม่ เพราะแต่ละเดือนจะมีธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกและมียอดผู้เข้าชมสูงสุด ได้รับการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ จึงเป็นการดีในการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละเดือน และเป็นแฟรนไชส์มาใหม่
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)