ติดต่อเรา     ที่ปรึกษา    แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา SMEs
12K
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
E-mail
*
LINE ID
Facebook Website
ที่อยู่
กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง (เพื่อวัดผลในการเข้ารับคำปรึกษาในลำดับต่อไป)
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจ
ปีที่ก่อตั้ง (พ.ศ.)
รูปแบบธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ
จุดเด่นของธุรกิจ
สิ่งที่ต้องการปรึกษา
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
งบประมาณในการรับคำปรึกษา (บาท)
*
ส่งข้อมูล
← Previous Form Next Form →
แบบประเมิน การพัฒนาธุรกิจ SMEs แบบประเมิน การสร้างธุรกิจ Franchise