17K
11 กันยายน 2560
งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (Thailand Franchise Quality Award 2017)

 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน Franchise Standard Awards 2017 พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 60 ราย เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านนี้ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2017 
 
 
โดยงานดังกล่าวได้มี “นายวิเชียร ชวลิต” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2017 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้วย
 

 

การจัดงาน Franchise Standard Awards 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเทียบเคียงระดับสากล
เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจของตนเอง รวมถึงการสร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และผลักดันบุกตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
 
ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ได้พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน 
 
 
โดยกรมฯ ได้มีกลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และกิจกรรมที่ 3 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล
 
สำหรับรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2017และได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน 60 ราย มีดังต่อไปนี้ 
 
ประเภท Best case (10 กิจการแรก) ธุรกิจแฟรนไชส์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 1. บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (ธุรกิจบริการ)
 2. บริษัท งามดีช้อปปิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “น้ำหอมกัลยา” (ธุรกิจค้าปลีก)  
 3. บริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส” (ธุรกิจบริการ)  
 4. บริษัท จี.ที.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าของแบรนด์ “GRAZIOSO (กราซิโอโซ่)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 5. บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ปั้น คำ หอม ขนมไทยและ เบเกอรี่” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 6. เปิ่นกาแฟโบราณ เจ้าของแบรนด์ “เปิ่นกาแฟโบราณ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 7. โรงเรียนกวดวิชาและภาษาบ้านวิชากร เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนบ้านวิชากร” (ธุรกิจการศึกษา)  
 8. T-Bone Steak Box (ที-โบนสเต็กบ็อกซ์) เจ้าของแบรนด์ “T-Bone Steak Box” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 9. ฟรุตเทอร์เดย์ เจ้าของแบรนด์ “ฟรุตเทอร์เดย์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 10. บริษัท ครีเอทีฟคราฟ์แอนด์เคลย์ จำกัด  เจ้าของแบรนด์ “แฮนด์ออนอาร์ต (Hands On Art)” (ธุรกิจการศึกษา) 

บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (ธุรกิจบริการ)
 

บริษัท งามดีช้อปปิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “น้ำหอมกัลยา” (ธุรกิจค้าปลีก)  


บริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส” (ธุรกิจบริการ)  


บริษัท จี.ที.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าของแบรนด์ “GRAZIOSO (กราซิโอโซ่)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ปั้น คำ หอม ขนมไทยและ เบเกอรี่” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


เปิ่นกาแฟโบราณ เจ้าของแบรนด์ “เปิ่นกาแฟโบราณ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


โรงเรียนกวดวิชาและภาษาบ้านวิชากร เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนบ้านวิชากร” (ธุรกิจการศึกษา) 


T-Bone Steak Box (ที-โบนสเต็กบ็อกซ์) เจ้าของแบรนด์ “T-Bone Steak Box” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


ฟรุตเทอร์เดย์ เจ้าของแบรนด์ “ฟรุตเทอร์เดย์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


บริษัท ครีเอทีฟคราฟ์แอนด์เคลย์ จำกัด  เจ้าของแบรนด์ “แฮนด์ออนอาร์ต (Hands On Art)” (ธุรกิจการศึกษา)
 
กิจการแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ (เรียงลำดับชื่อจากธุรกิจกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, การศึกษา, ค้าปลีก, ความงามและสปา, บริการ และธุรกิจการ)IKLECH SEAFOOD NOODLE (อิคเลช ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล) เจ้าของแบรนด์ “IKLECH SEAFOOD NOODLE (อิคเลช ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


เปาเหล่ากง เจ้าของแบรนด์ “เปาเหล่ากง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


เฝอ’54 เจ้าของแบรนด์ “เฝอ’54” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


แชมป์ เขย่านม เจ้าของแบรนด์ “แชมป์ เขย่านม” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย เจ้าของแบรนด์ “กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

ซ้อหลินลูกชิ้นปลาแท้นครนายก เจ้าของแบรนด์ “ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

นมสดท่าใหญ่ ฉะเชิงเทรา เจ้าของแบรนด์ “นมสดท่าใหญ่ ฉะเชิงเทรา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 

บริษัท เพลินกรุง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เพลินกรุง กาแฟรถโบราณ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เอ็มดี 79 เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Chicky Chic (ชิกกี้ชิก)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 
 

บริษัท กาแฟวาวี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กาแฟวาวี” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

บริษัท ชาตันหยง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “CHA TANYONG (ชาตันหยง)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

บริษัท บัวบางแก้ว จำกัด เจ้าของแบรนด์ “บัวบางแก้ว” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท บุหงาส่าหรีเฮิร์บ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ทารอต คาเฟ่” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

 บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท พิก พอร์ค ริชชี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท ฟูดส์แอนด์ซัพพลายส์เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “โจ๊กแต้จิ๋ว” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท ภัทรินทร์ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แฮปปี้ไอติมทอด” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 

บริษัท ภูริสิริ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “payom (ชาพะยอม)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Mr.Jones” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท มีนา - ไทย โคออฟเปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ฟูจิยาม่า โก โก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท รสโบราณ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “รสโบราณกาแฟถุงกระดาษ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท รีมาเซน จำกัด เจ้าของแบรนด์ “สเต็กขั้นเทพ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท สกายมิลกี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชาอาชะ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 

บริษัท สารพัดรส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ตำระวิง by ไก่สวิง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 
 

พรเจริญเบเกอรี่ เจ้าของแบรนด์ “pjpizza (พีเจพิซซ่า)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอแอนด์เอ็น คอมพลีท เจ้าของแบรนด์ “ไอซ์กิโม สโนว์ไอซ์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บิ๊กการ์เด้น เจ้าของแบรนด์ “BIG GARDEN STEAK (บิ๊กการ์เด้น)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟีล ฟู้ด เจ้าของแบรนด์ “Calowries Hub (แคโลว์รีส์ ฮับ)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ เจ้าของแบรนด์ “เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ indy” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

PESUSO MARTIAL ARTS ACADEMY เจ้าของแบรนด์ “PESUSO MARTIAL ARTS ACADEMY” (ธุรกิจการศึกษา)
 
 

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก” (ธุรกิจการศึกษา) 
 
  
 

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “MICROTEX (ไมโครเท็กซ์)” (ธุรกิจค้าปลีก)
 

บริษัท บายไทย จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Manee Skincare (มณีสกินแคร์)” (ธุรกิจความงามและสปา)
 
 

บริษัท อรวรรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อรวรรณา” (ธุรกิจความงามและสปา)
 

บริษัท อายตานิค อีทีซี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อายตานิค” (ธุรกิจความงามและสปา)
 
 

บริษัท ไซเบอร์ทูฟิกซ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “cyber2fix (ไซเบอร์ทูฟิกซ์)” (ธุรกิจบริการ)
 

บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เจ้าของแบรนด์ “พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์” (ธุรกิจบริการ)
 

บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ “PCI INTER” (ธุรกิจบริการ)
 

บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ “AUTOQUIKS” (ธุรกิจบริการ)    

ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ( 33 กิจการ)
 1. IKLECH SEAFOOD NOODLE (อิคเลช ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล) เจ้าของแบรนด์ “IKLECH SEAFOOD NOODLE (อิคเลช ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 2. เปาเหล่ากง เจ้าของแบรนด์ “เปาเหล่ากง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 3. เฝอ’54 เจ้าของแบรนด์ “เฝอ’54” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 4. แชมป์ เขย่านม เจ้าของแบรนด์ “แชมป์ เขย่านม” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 5. กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย เจ้าของแบรนด์ “กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 6. ซ้อหลินลูกชิ้นปลาแท้นครนายก เจ้าของแบรนด์ “ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 7. นมสดท่าใหญ่ ฉะเชิงเทรา เจ้าของแบรนด์ “นมสดท่าใหญ่ ฉะเชิงเทรา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 8. บริษัท เพลินกรุง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เพลินกรุง กาแฟรถโบราณ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 9. บริษัท เอ็มดี 79 เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Chicky Chic (ชิกกี้ชิก)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 10. บริษัท ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ICEFROST DESSERT CAFE” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 11. บริษัท กาแฟวาวี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กาแฟวาวี” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 12. บริษัท กาล่ากรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 13. บริษัท ชาตันหยง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “CHA TANYONG (ชาตันหยง)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 14. บริษัท บัวบางแก้ว จำกัด เจ้าของแบรนด์ “บัวบางแก้ว” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 15. บริษัท บุหงาส่าหรีเฮิร์บ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ทารอต คาเฟ่” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 16. บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 17. บริษัท พิก พอร์ค ริชชี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 18. บริษัท ฟูดส์แอนด์ซัพพลายส์เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “โจ๊กแต้จิ๋ว” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 19. บริษัท ภัทรินทร์ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แฮปปี้ไอติมทอด” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 20. บริษัท ภูริสิริ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “payom (ชาพะยอม)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 21. บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Mr.Jones” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 22. บริษัท มีนา - ไทย โคออฟเปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ฟูจิยาม่า โก โก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 23. บริษัท รสโบราณ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “รสโบราณกาแฟถุงกระดาษ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 24. บริษัท รีมาเซน จำกัด เจ้าของแบรนด์ “สเต็กขั้นเทพ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 25. บริษัท สกายมิลกี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชาอาชะ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 26. บริษัท สารพัดรส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ตำระวิง by ไก่สวิง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 27. บริษัท อร่อยระเบิด จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ไจเเอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 28. พรเจริญเบเกอรี่ เจ้าของแบรนด์ “pjpizza (พีเจพิซซ่า)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 29. สเต็กโชกุน เจ้าของแบรนด์ “สเต็กโชกุน” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 30. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอแอนด์เอ็น คอมพลีท เจ้าของแบรนด์ “ไอซ์กิโม สโนว์ไอซ์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 31. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บิ๊กการ์เด้น เจ้าของแบรนด์ “BIG GARDEN STEAK (บิ๊กการ์เด้น)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 32. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟีล ฟู้ด เจ้าของแบรนด์ “Calowries Hub (แคโลว์รีส์ ฮับ)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ เจ้าของแบรนด์ “เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ indy” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
ประเภทธุรกิจการศึกษา ( 6 กิจการ)
 1. Math Home (แม็ธโฮม) เจ้าของแบรนด์ “Math Home (แม็ธโฮม)” (ธุรกิจการศึกษา) 
 2. PESUSO MARTIAL ARTS ACADEMY เจ้าของแบรนด์ “PESUSO MARTIAL ARTS ACADEMY” (ธุรกิจการศึกษา)
 3. โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ เจ้าของแบรนด์ “FUTURE” (ธุรกิจการศึกษา)  
 4. โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก” (ธุรกิจการศึกษา) 
 5. บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด  เจ้าของแบรนด์ “Top Science (ท็อปซายน์)” (ธุรกิจการศึกษา) 
 6. บริษัท ฟี เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “S.A.M Singapore Maths Thailand” (ธุรกิจการศึกษา) 
ประเภทธุรกิจค้าปลีก ( 1 กิจการ)
 1. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “MICROTEX (ไมโครเท็กซ์)” (ธุรกิจค้าปลีก)
ประเภทธุรกิจความงามและสปา ( 4 กิจการ)
 1. บริษัท บายไทย จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Manee Skincare (มณีสกินแคร์)” (ธุรกิจความงามและสปา)
 2. บริษัท รักบิ้วตี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “BCO (Beauty Center Online)” (ธุรกิจความงามและสปา) 
 3. บริษัท อรวรรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อรวรรณา” (ธุรกิจความงามและสปา)
 4. บริษัท อายตานิค อีทีซี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “อายตานิค” (ธุรกิจความงามและสปา) 
ประเภทธุรกิจบริการ ( 6 กิจการ)
 1. บริษัท แมส รีพับบลิค จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ido4idea (ไอดูโฟร์ไอเดีย)” (ธุรกิจบริการ) 
 2. บริษัท ไซเบอร์ทูฟิกซ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “cyber2fix (ไซเบอร์ทูฟิกซ์)” (ธุรกิจบริการ)
 3. บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ “ร้านค้าทองคำซาริน่า” (ธุรกิจบริการ) 
 4. บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เจ้าของแบรนด์ “พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์” (ธุรกิจบริการ)
 5. บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ “PCI INTER” (ธุรกิจบริการ) 
 6. บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ “AUTOQUIKS” (ธุรกิจบริการ)    
ทั้งหมดเป็น 60 แบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2017 ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
863
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
629
เปิดร้าน Chester พร้อม..
593
“Personalized Learning..
591
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
547
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
534
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.