ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
68K
692
39K
S.A.M สิงคโปร์แมทส์
(S.A.M Singapore Maths)
S.A.M : Seriously Addictive Mathematics - Critical Thinking แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ - คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก อ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trends in International Maths&Science Study) และ PISA ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014 หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
S.A.M หรือ Seriously Addictive Mathematics เริ่มก่อตั้งเมือปี 2009 ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นรูปแบบการสอนและแบบฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์  

โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภายในประเทศสิงคโปร์ ในปี 2012 จึงได้เริ่มมีการขยายสาขาเฟรนไชส์ ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

1) S.A.M Singapore Maths หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม โดยใช้วิธีการสอน และแบบฝึกหัดที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดระดับโลก มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในเชิงลึกต้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง จัดการระบบภายในศูนย์ด้วย Software เช่น การลงทะเบียน, การให้เกรด 

จุดเด่นของ S.A.M Singapore Maths
 • หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
 • ใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปํญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการ Concrete - Pictural - Abstract  
 • เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย Bar Modelling, Number bonds, Heuristics 
2) S.A.E English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 – 12 ปีช่วงเดียวกับหลักสูตร S.A.M ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความ เข้าใจโครงสร้างประโยคและการเขียนเป็นสำคัญ ซึ่งรูปแบบการเรียนและการสอนสอดคล้องลงตัวไปกับหลักสูตร S.A.M เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางชัดเจนและเป็นระบบครอบคลุมทุกช่วงอายุ
 • a) Early Vocabulary (EV) : Reading and spellings of key words and early comprehension tasks
 • b) Transition (T), Developing Understanding (DU): Cover comprehension strategies, spelling, vocabulary,grammar, punctuation, planning, independent writing and handwriting
 • c) Hocus Focus Hullabaloo (HFH): Understanding, responding to and producing fiction & non-fiction texts; vocabulary extension; spelling; sentence structure; planning
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา นครราชสีมา
แฟรนไชส์ซี่
42 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ชลบุรี
 2. สาขา ขอนแก่น
 3. สาขา หาดใหญ่ 
 4. สาขา พาราไดซ์ พาร์ค - กรุงเทพฯ
 5. สาขา เชียงใหม่ 
 6. สาขา รามคำแหง 110 (ด้านหลังเพียวเพลสสัมมากร) 
 7. สาขา โคราช 2 (Venice Square) 
 8. สาขา ศรีราชา
 9. สาขา สาธุประดิษฐ์ 19 (ราฟเฟิลเพลส)
 10. สาขา หัวหมาก
 11. สาขา แบริ่ง (Bearing) 
 12. สาขา ระยอง 
 13. สาขา สระบุรี
 14. สาขา กระบี่ 
 15. สาขา บลูมังกี้ พุทธมณฑลสาย1
 16. สาขา เวนิส วัชรพล (โครงการเวนิส ดี ไอริส วัชรพล)
 17. สาขา พิษณุโลก
 18. สาขา เอกมัย (เกตเวย์เอกมัย) สุขุมวิท 42
 19. สาขา ภูเก็ต
 20. สาขา ร้อยเอ็ด
 21. สาขา นวมินทร์ (แม็กซ์แวลู นวมินทร์)
 22. สาขา เมืองทองธานี (BeeHive)
 23. สาขา ตรัง (อ.เมือง จ.ตรัง) 
 24. สาขา พนมสารคาม ( อ.พนมสารคาม) 
 25. สาขา สุราษฎร์ธานี (อ.เมือง สุราษฎร์ธานี) 
 26. สาขา บองมาเช่
 27. สาขา สุรินทร์ (อ.เมือง จ.สุรินทร์) 
 28. สาขา Kindergarten Model - โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม (อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
 29. สาขา พะเยา (อ.เมือง จ.พะเยา) 
 30. สาขา เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 
 31. สาขา บ้านฉาง (อ.บ้านฉาง จ.ระยอง) 
 32. สาขา โคราช 3 Super brain
 33. สาขา บ้านโป่ง (อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี)
 34. สาขา อนุบาลคำแหง (จ.นครศรีธรรมราช) - Kindergarten Model 
 35. สาขา The Crystal Park เลียบด่วนรามอินทรา 
 36. สาขา Klong 3 - Tara Avenue รังสิต คลองสาม 
 37. สาขา นครปฐม (อ.เมือง จ. นครปฐม) 
 38. สาขา เซนทรับปิ่นเกล้า (ชั้น 8, Tower B)  
                                         ต่างประเทศ
                                         160 สาขา
                                         รายละเอียดสาขา
                                         1. Singapore 9 สาขา
                                         2. ออสเตรเลีย 2 สาขา
                                         3. CA USA 2 สาขา
                                         4. อินเดีย 12 สาขา
                                         5. อินโดนีเซีย 1 สาขา
                                         6. มาเลเซีย 40 สาขา
                                         7. ฟิลิปปินส์ 1 สาขา
                                         8. บรูไน 1 สาขา
                                         9. ศรีลังกา 1 สาขา
                                         10. ดูไบ 1 สาขา
                                         11. UAE 1 สาขา
                                         12. South Africa 1 สาขา
                                         รวมสาขาทั้งหมด203 สาขา
                                         รูปแบบที่ 1 
                                         • เปิดสอนคณิตศาสตร์ S.A.M Franchise Fee 260,000 (Exclude Vat) 
                                         รูปแบบที่ 2 
                                         • เปิดสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ S.A.M และ S.A.E Franchise Fee 300,000 (Exclude Vat)
                                         ค่า Royalty Fee 20%-25%
                                         พร้อมอุปกรณ์สื่อการสอน โปรแกรมระบบจัดการ

                                         กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์ ที่นี่

                                         1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจรักที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
                                         2. มีความรับผิดชอบสูง มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
                                         3. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
                                         4. พิจารณาพิเศษกรณีที่เคยผ่านการสอนระดับประถม หรือมีกิจการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
                                         1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า
                                         2. การฝึกอบรมสำหรับการจัดการและการสอน S.A.M 
                                         3. ระบบ Ecole IT สำหรับการจัดการระบบการลงทะเบียน
                                         4. ระบบ Octal IT สำหรับการสอนและการจัดการคลาสเรียน
                                         5. คำแนะนำทางการตลาดและการประกอบธุรกิจสำหรับศูนย์
                                         6. อุปกรณ์การสอนและสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ
                                         ข้อมูลรายละเอียด
                                         ชื่อบริษัทบริษัท ฟี เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
                                         ชื่อผู้ติดต่อบริษัท ฟี เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
                                         ที่อยู่
                                         188/7 ซ.สมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
                                         มือถือ
                                         097xxx
                                         อีเมล์
                                          samxxx
                                         เว็บไซต์
                                         ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
                                         รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  S.A.M สิงคโปร์แมทส์
                                         ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
                                         1. กมลวรรณ บุxxx 08759xxx amperxxx
                                         2. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
                                         3. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
                                         4. ชาวิษณ์xxx 09826xxx Chawixxx
                                         5. Suttidaxxx 08103xxx Noksixxx
                                         ข้อมูล รายละเอียด
                                         โหวตแฟรนไชส์
                                         ระดับความนิยม
                                         ผลโหวตรวม39,294 คะแนน
                                         มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 68,122 ครั้ง
                                         มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 299 คน
                                         เงินลงทุน
                                         สนใจลงทุน