ข้อมูลสถิติแฟรนไชส์ในประเทศไทย    จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย : Number of Franchise Business in Thailand
78K
จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย : The Number of Franchise Business in Thailand
จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนั้น มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนธุรกิจ SMEs อื่นๆ ในเรื่องของการล้มหายตายจาก
ไปจากระบบนั้น ยอมรับว่ายังคงมีอยู่ สิ่งสำคัญคือ ธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเรานั้นเหลือที่ทำการตลาดอย่างแท้จริงอยู่กี่กิจการและขยายสาขาไปได้มากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลเหล่านี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ, นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์โดยทั่วไป เพื่อให้มองเห็นภาพรวมความเป็นไป
และแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ในประเทศไทย เพื่อเป็นดัชนีชี้วัด และเตรียมความพร้อมรับมือกับนานาประเทศ

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ ในไทย

ดูสถิติย้อนหลังตามปี : 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
สถิติจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

 
สถิติจำนวนแฟรนไชส์มาใหม่ในแต่ละปี


สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ