ข้อมูลสถิติแหล่งช้อปปิ้งทั่วโลก    จำนวนแหล่งช้อปปิ้งทั่วโลก : Number of International Shopping Mall
36K
จำนวนแหล่งช้อปปิ้ง ทั่วโลก : Number of International Shopping Mall
จำนวนทำเลค้าขาย, ตลาดนัด, โครงการคอมมิวนิตี้มอลล์, คอมเพล็กซ์, พลาซ่า, พื้นที่เช่า, เปิดท้ายขายของ ในประเทศไทยนั้น มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มขึ้นทุกปี โครงการใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ ล้วนแล้วแต่สนใจ
ในเรื่องทำเล เป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อยอดขายของสาขา หรือร้านค้านั้นๆโดยตรง

ข้อมูลเหล่านี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ, นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจเช่าพื้นที่ โครงการต่างๆ โดยทั่วไป เพื่อให้มองเห็นภาพรวม
ความเป็นไป และแนวโน้มการเจริญเติบโตของคอมมิวนิตี้มอลล์, พื้นที่เช่า, ตลาดนัด ในประเทศไทย เพื่อเป็นดัชนีชี้วัด และเตรียมความพร้อม
รับมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

หากท่านใด ประสงค์จะขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาส่ง e-mail มาที่ info@thaifranchisecenter.com
 
International Shopping Mall by Group