หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Go Inter 
58K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise Go Inter
 File size : 6.821 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(940)
These Guidelines are produced by the World Franchise Council (WFC) as a reference for the development of franchise associations and pursuit of WFC membership.
 File size : 1.024 MB.
 Type : pdf
21-08-2561WORLD FRANCHISE COUNCIL
(1,300)
TOP INTERNATIONAL BRANDS FROM THE USA, AUSTRALIA, SINGAPORE, HONG KONG AVAILABLE FOR THAILAND
 File size : 0.639 MB.
 Type : pdf
07-10-2559บริษัท จีโนซิส จำกัด
(1,098)
Business Owners, Existing Franchisors,Entrepreneurs or Investors who are interested inbeing the Master Franchisee or the Area Developerare capable to invest from US$100,000 to US$1,500,000.
 File size : 2.865 MB.
 Type : pdf
05-10-2559บริษัท จีโนซิส จำกัด
(995)
เส้นทางสู่สุดยอดนักชงกาแฟ
 File size : 9.508 MB.
 Type : pdf
11-11-2553coffeetandi
(1,912)
จากกระแสความอิ่มตัวของตลาดแฟรนไชส์ในประเทศ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจึงถึอเป็นแนวทาง
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-11-2553สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ
(1,536)
ร้านอาหารแฟรนไชส์กำลังได้รับความนิยมในโปแลนด์ โดยอาหาร fast food
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
10-11-2553การส่งเสริมการส่งออก
(1,627)
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโปแลนด์
 File size : 0.256 MB.
 Type : pdf
09-11-2553การส่งเสริมการส่งออก
(2,098)
Do you have any experience about franchise in Thailand and oversea ?
 File size : 0.383 MB.
 Type : xls
27-10-2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(1,484)
You may want to print this information to use as reference later. 
 File size : 0.02 MB.
 Type : xls
27-10-2553Thaifranchisecenter
(1,480)
The following chart is designed to help you choose the business that’s right for you. 
 File size : 0.01 MB.
 Type : rtf
27-10-2553opportunityjacksonville
(1,446)
Customer satisfaction is the key to success.  You want customers to be happy with the
 File size : 0.007 MB.
 Type : rtf
27-10-2553JCI
(1,381)
Use the following form to help create your own internal company customer satisfaction information
 File size : 0.01 MB.
 Type : rtf
27-10-2553DCI
(1,337)
Franchise agreements vary from franchise to franchise.  It would be impossible to identify every term and
 File size : 0.016 MB.
 Type : rtf
27-10-2553biztree
(1,489)
การจัดประชุมธุรกิจที่เชิญกลุ่มเป้าหมายชัดเจน Trade MissionsMissions
 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
27-10-2553กระทรวงการต่างประเทศ
(1,558)
UPS Store , The/Mail Boxes Etc.            $ 153.95 K - 266.8 K
 File size : 0.061 MB.
 Type : pdf
18-10-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,716)
การติดตามผลสำเร็จของโครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล 1) จำนวน Contracts ทั้งหมด 42 Contracts โดยมีรูปแบบการทำธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจในต่างประเทศ
 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,518)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินโครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจของคนไทยให้ขยายตัว
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,609)