ข้อมูลสถิติแฟรนไชส์ในประเทศไทย    จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมาใหม่ : Statistics of New Franchises in Thailand
31K
สถิติจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมาใหม่ : Statistics of New Franchises in Thailand
ในแต่ละเดือนจะมีธุรกิจแฟรนไชส์มาใหม่เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอๆ ดังนั้นทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้จัดเก็บข้อมูลและทำเป็นสถิติ
เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ยังคงมีธุรกิจแฟรนไชส์หน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันๆ

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
 
แฟรนไชส์มาใหม่ ในแต่ละปี
เปรียบเทียบ แฟรนไชส์มาใหม่ ในแต่ละปี
สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ