ติดต่อเรา   บริการของเรา   บริการเขียนบทความ สร้าง Content
26K
บริการเขียนบทความ สร้าง Content
ให้กับ SMEs แฟรนไชส์ สำหรับลงเว็บไซต์, เฟสบุ๊ค และโซเชียลมีเดีย
ปัญหาใหญ่ของ SMEs
ในการทำธุรกิจออนไลน์เรื่องหนึ่งคือการไม่มีบทความที่ดี และต่อเนื่องลงในเว็บไซต์ของตัวเอง เหตุผลหลักๆ ที่ทางทีมงานเถ้าแก่ใหม่ได้เก็บรวบรวมจากการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และให้บริการด้านการวางแผนการตลาดคือ
 • ขาดคนหรือทีมงานที่จะมาช่วยเขียนบทความ
 • เจ้าของไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียน
 • ขาดทักษะในการเขียน จึงไม่ได้ลงมือทำ
 • คิดได้ แต่สื่อสารออกมาเป็นบทความไม่ได้
 • ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ขาดความรู้เรื่องการเขียนบทความเพื่อการทำ SEO
บริการเขียนตอบโจทย์ได้อย่างไร
 • เป็น partner กับ SMEs ในการสร้างบทความที่เหมาะสมลงในเว็บ
 • เจ้าของกิจการไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
 • ทีมงานช่วยวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เนื้อหาที่เหมาะสม
 • วางแผนบทความเพื่อให้ติดอันดับดีๆ บน google
 • ภาษาที่ใช้เป็นภาษาในมุมมองเพื่อนของลูกค้า
 • เจ้าของกิจการมีเวลาที่จะโฟกัสในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์และดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการทำงานเพื่อที่จะรับงานเขียนบทความให้แต่ละธุรกิจ
 • ศึกษาประเภทธุรกิจ สินค้า บริการ
 • พิจารณาปัญหา และ ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า
 • ทำ Content Mapping เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากับสินค้าของ SMEs
 • ออกแบบรูปแบบบทความ Content เพื่อให้รองรับ SEO เพื่อให้ค้นหาเจอใน google
รูปแบบบริการเขียนบทความ
 • บทความแบบเป็นรายครั้ง รายหัวข้อ และประเด็นที่ต้องการให้เขียน
 • บทความรายเดือน (แนะนำสุดเจ๋ง) บทความความยาว 600-800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
 • บทความรายไตรมาส 3 เดือน (หวังผลทางด้าน SEO) บทความความยาว 600-800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ส่วนลด 10% จากราคาปกติ
 • บทความ 6 เดือน (แน่วแน่ทำธุรกิจออนไลน์ระยะยาว) บทความความยาว 600-800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ส่วนลด 15% จากราคาปกติ