ลงทะเบียนแฟรนไชส์ : Franchisor Register หรือ คลิกที่นี่
107K
เลือกประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
ประเภทกิจการ
ลักษณะกิจการ 
กรอกข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)
*
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ)
ปีที่ก่อตั้ง (พ.ศ.)
ปีที่เริ่มขายแฟรนไชส์ (พ.ศ.)
แนะนำธุรกิจ
(อย่างย่อ)
ความเป็นมา
ลักษณะสินค้า
และบริการ
ประเทศ
หรือ เพิ่มแฟรนไชส์ต่างประเทศ
ค่าแฟรนไชส์ 
ค่าไลเซนส์ 
บาท
ระยะเวลาสัญญา 
ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์ 
เงินประกัน 
บาท
งบการลงทุน 
-
บาท
เงินทุนหมุนเวียน 

นโยบาย
การขยายสาขา

(เลือกได้หลายแบบ)
จำนวนสาขา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาสำนักงานใหญ่ (รายชื่อสาขา)
แฟรนไชส์ซี่
สาขา
สาขาแฟรนไชส์ซี่ (รายชื่อสาขา)
อัตราการขยายสาขา (5 ปีย้อนหลัง)
ปี สำนักงานใหญ่ สาขา  
แฟรนไชส์ซี่ สาขา
ต่างประเทศ สาขา
 
ความพร้อม ในการขยายสาขา ไปต่างประเทศ
(เลือกได้หลายทวีป)
การลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
คุณสมบัติผู้ลงทุน
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ
อื่นๆ
แผนที่สำนักงานใหญ่
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
ภาค *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
ปักหมุดแผนที่ สำนักงานใหญ่ (คลิกบนแผนที่)
ละติจูด : ลองติจูด :
ที่อยู่ติดต่อเจ้าของแฟรนไชส์
ชื่อผู้บริหาร
ชื่อผู้ติดต่อ
*
มือถือ 1
*
โทรศัพท์ 1
ต่อ
โทรสาร
อีเมล์ 1
*
อีเมล์ 2
เว็บไซต์ 1
เว็บไซต์ 2
 LINE id
 Instagram
 Twitter
 Facebook
 Youtube
TAGs
(Keyword 3 คำ)
*