หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ (79)
41K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทางเข้าศูนย์อยูริมถนนเพชรเกษม(ขาล่อง) ระหว่างด่านกักกันสัตว์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เริ่มเปิดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการฝึกอบรมฝีมื

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

มติคณะรัฐมมนตรี เมื่อ 22 เมษายน พ.ศ.2523 เห็นชอบตามข้อเสนอของจังหวัดปัตตานีและกองทัพภาคที่ 4 ให้จัดตั้ง "โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานก่อตั้งขึ้นตามโครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ของตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด  ได้จัดตั้งขึ้นในที่ดินสาธารณะประโยชน์  ในพื้นที่ อำเภอบ่อไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ที่3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สภาองค์การนายจ้างแห่..

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์และเพื่อให้การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้กระทำในรูปขององค์กร โดยมีผ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงง..

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทยเริ่มดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517-2520      และเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา..

เป็นการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ตามโครงการปรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แ