ข้อมูลสถิติแบบทดสอบ    สถิติจำนวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ : Statistics of Online Test
12K
สถิติจำนวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ : Statistics of Online Test
ในแต่ละวันจะมีผู้ทำแบบทดสอบ ออนไลน์ อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อรวมเป็นเดือน ปี ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้มีโครงการ
จัดเก็บและแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหน้า สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ ในไทย ขึ้น โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ แบบทดสอบ เจ้าของร้าน,
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs, แบบทดสอบ แฟรนไชส์ และแบบทดสอบ อื่นๆ

หากท่านใด ประสงค์จะขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาส่ง e-mail มาที่ info@thaifranchisecenter.com