หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization (36)
96K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

ประวัติมูลนิธิสร้างเสริมไทย มูลนิธิสร้างเสริมไทยถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2540 โดยมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างควา

มูลนิธิยุวพัฒน์

ร่วมสร้างเด็กดี เพื่ออนาคตของประเทศไทย เด็กน้อยอนาคตของเยาวชน คือ อนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงา

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล หลักการกาชาด 7 ประการ มนุษยธรรม กาชาด เกิดขึ้นมาจากความปราถนาที่จ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้า..

“อภัยภูเบศร” เป็นคำที่เมื่อผู้คนได้ยินคงจะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทย ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้อภัยภูเบศรนั้นมีที่มาในการพัฒนาสมุนไพรไทย

มูลนิธิรักษ์เด็ก

    มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานด้านเด็ก และเยาวชน สตรี ครอบครัว เพื่อที่จะให้เด็กไ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห..

การก่อตั้งมูลนิธิฯเกิดขึ้นจากแนวความคิดของมิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ (Miss Genevieve Caulfield) สตรีตาบอดชาวอเมริกัน  ที่มีความมุ่งมั่นและต้องการช่วยเหลือผู้พิการ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่..

วัตถุประสงค์ของ มอส. ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเ..

ประวัติความเป็นมา มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ภารกิจ เพื่อ  “ส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ มนุษย์ และสังคม” วิสัยทัศน์