หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization (36)
81K
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more
ลำดับเลือก ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 02-255-5805-7 17536,925
2.  มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชิน... 02-552-2111,02-552-27902531,290
3.  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 02-224-7838-9 15628,370
4.  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 037- 212-716, 037-211-088...2023,909
5.  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 02-412-1196,02412-07397116,944
6.  มูลนิธิโลกสีเขียว 02-622-2250-21615,990
7.  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 02-354-8365-68 , 02-354-8...814,139
8.  มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  02-691-0718-20813,932
9.  มูลนิธิดวงประทีป 02-671-4045-82312,855
10.  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 0-2691-0437-9 1011,952
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.