สินเชื่อ     สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
16K
สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan) เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more

สินเชื่อโครงการสนับสนุ..

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้เพื่อวัตถูประสงค์ดังนี้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นส่วน ระบบต่างๆ

สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้..

อัตราดอกเบี้ยกรณีที่ 1 วงเงินต่อราย ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท หลักประกัน  บสย.ค้ำประกัน  อัตราดอกเบี้ย* MRR+0.5 %/ปีกรณีที่ 2 วงเงินต่อรา

สินเชื่อไทรทอง เอนกประ..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้เพื่อการอุปโภคและบริโ

สินเชื่อ แม่ค้าคนดี

วัตถุประสงค์การกู้ลงทุน ขยาย ปรับปรุง ชำระค่าเช่าพื้นที่/ค่าเซ้งพื้นที่ ค่าบริการ และใช้เป็นงินทุนหมุนเวียนของกิจการกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ที่ปร

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม..

วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายโครงการวงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า - วงเงินซื้อโครงการวงเงินสนับสนุนด

สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน

วงเงินสินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดเรามีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และวงเงินสินเชื่อระยะย

สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก

สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจ

สินเชื่อบัวหลวงกรีน

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงานเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียวเพื่อการบริหารจัดการขอ

สินเชื่อพร้อมขยาย

ประเภทสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)เงินกู้ระยะยาว (T/L)หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่นโรงงาน/ ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) /อาคารพาณิชย์