หน้าหลัก    ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
3.7K
สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้) เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์
แค่เป็นหมอ ก็ขอกู้ได้ง่ายๆ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน  ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้) เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ 
วงเงินสินเชื่อ 5,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
10 ปี
รายละเอียด 5 วิชาชีพที่ธนาคารรับพิจารณา

แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์

กู้เงิน วันนี้ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

วงเงินกู้-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
  • ไม่มีผู้มีวิชาชีพแพทย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท
  • มีผู้มีวิชาชีพแพทย์ค้ำประกัน  1  ท่าน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
  • มีผู้มีวิชาชีพแพทย์ค้ำประกัน  2  ท่าน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
  • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 697 5300 ต่อ 2217, 2608 และ 2212
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 3,696 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,719 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,686 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.