สินเชื่อ     ธนาคารออมสิน
19K
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more

สินเชื่อไทรทอง เอนกประ..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้เพื่อการอุปโภคและบริโ

สินเชื่อเพื่อการประกอบ..

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวรเพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่นยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไรระยะเ

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (..

จำนวนเงินให้กู้ ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือ กรณีเกินวงเงินกู้เดิมได้ไม่ไเกิน 95% ของราคาประเมินหลักท

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

จำนวนเงินให้กู้เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาทเงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเ..

จำนวนเงินให้กู้เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาทเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยวงเงินกู้เบิกเง

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นที่สนับสนุนกิจทุกประเภทที่มีการค้าแบบเครดิตเทอมโดยการรับซื้อ (โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน) หนี้การค้าหลังส่งมอบสินค้า/บริการ ที่

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่..

จำนวนเงินให้กู้กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด ไม่เกิน 90% ขอราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอ

สินเชื่อสวัสดิการ

จำนวนเงินให้กู้กรณีใช้บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร)ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม

สินเชื่อไปทำงานต่างประ..

จำนวนเงินให้กู้ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โด

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.