หน้าหลัก    ธนาคารออมสิน
3.0K
1
5
สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) 
วงเงินสินเชื่อ 10,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
15 ปี
รายละเอียด
จำนวนเงินให้กู้ ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้
  • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือ กรณีเกินวงเงินกู้เดิมได้ไม่ไเกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้รวมกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัยพ์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 15 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • เงินกู้ระยะยาวร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ MOR+1.00 ต่อปี
**ธนาคารขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
อื่นๆ
หลักประกันเงินกู้
  • ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากุ้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-299-8000
โทรสาร -
อีเมล์ news@gsb.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 3,018 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,362 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,678 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.