หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   เอกสารเผยแพร่ 
147K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แจกฟรี! วิธีการแก้ปัญหารูบิค ใน 12 ขั้นตอน ง่ายๆ โดยน้องเว็บ
 File size : 1.031 MB.
 Type : pdf
29-08-2559เว็บ TFC
(6,989)
แฟมิลี่มาร์ท สาขาเพชรเกษม 92/2  76/1 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ แฟมิลี่มาร์ท สาขาท่าน้ำศิริราช 15 ถนนพรานนก  แขวงศิริราช

 File size : 2.681 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(1,116)
SHOP NAME Lemon green Minimart  Soi  อรุณอัมรินทร์ 49 Road  อรุณอัมรินทร์

 File size : 2.864 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(1,174)
Name   7-11 สาขาตลาดขวัญ   Soi  9/45-46 ถนนอโศก-ดินแดง   


 File size : 1.059 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(1,050)
NameMaxvalu สาขาประชาอุทิศ  Soi11/12 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอุทิศ Street แขวงทุ่งครุ

 File size : 1.116 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(1,032)
Tops สาขาเดอะ ไลท์เฮาส์   8/299 ถนนเจริญนคร  แขวงคลองต้นไทร Tops สาขารามอินทราซอย 5  เลขที่ 2/5 ซอยรามอินทรา 5  แขวงอนุสาวรีย์

 File size : 0.358 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(991)
ฟูจิ ซูเปอร์ สาขาสุขุมวิท 33/1 เลขที่ 593/29-39 ซ. สุขุมวิท 33/1 ถนนสุขุมวิท ฟูจิ ซูเปอร์ สาขาสุขุมวิท 39 เลขที่ 79 ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท

 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf
08-02-2559สมาชิกใน Pantip
(972)
เมื่อกลับมามองผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ก็เห็นว่า สินค้าต่างๆ เหล่านั้นในการผลิตเรามีฝีมือ
 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,223)
ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเหล่านั้น
 File size : 0.871 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,187)
ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม
 File size : 1.718 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,206)
จากสิ่งที่เห็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่เกิดเป็นหนึ่งเดียวโดยมิได้คิดเป็นอย่างอื่น
 File size : 0.563 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,170)
จากธุรกิจทำกะละมังคัดเลือกปลาเริ่มด้วยขั้นตอนที่ผู้ประกอบการไปจัดซื้อกะละมังหลายๆ ขนาด
 File size : 0.569 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,272)
ปัญหาแรกที่พบคือการจัดทำบัญชีจะเห็นได้ว่าการจัดทำบัญชีของผู้ปรกกอบการ
 File size : 0.558 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,314)
ผู้ที่จบการศึกษาส่วนหนึ่งอาจดำเนินกิจการสานต่อจากพ่อ แม่หรือหญาติพี่น้อง
 File size : 0.707 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,230)
การแตกแยกในการบริหาร SMEs เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้ถือหุ้นหลายกิจการ
 File size : 0.342 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,210)
จากการมองผู้นำหลายท่าน สิ่งที่ได้เห็นมา...มองผู้นำในองค์การบ้าง จากการที่ได้สังเกตการทำงาน
 File size : 0.964 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,183)
ในการบริหารองค์การนั้น สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงก็จะไม่อิงทฤษฎี ถึงแม้ว่าจะได้มีการเรียนทฤษฎี
 File size : 0.784 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,303)
เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของประชาชนไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
 File size : 0.856 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,152)
ลดภาษีการนำเข้าสินค้า โดยกำหนดให้มีการเสียภาษีน้อยที่สุดหรือเป็น 0% เพื่อส่งเสริมการค้า
 File size : 0.735 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,165)
ก่อนจะพูดถึงผู้ประกอบการ อยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการรู้จักธนาคาร
 File size : 0.512 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,191)
ไหม คือ เส้นใยที่พ่นออกมาจากปากของตัวหนอนไหมที่โตเต็มวัย เพื่อมาห่อหุ้มตัว
 File size : 1.461 MB.
 Type : pdf
11-05-2555SME Bank
(1,229)
"เครื่องหมายการค้า"มีการลอกเลียนแบบกัน ซึ่งทำให้ต้องมานั่งคิดว่า เครื่องหมายการค้านั้นสำคัญไฉน?
 File size : 2.949 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,157)
การที่ผู้ขายจะได้เงิน จึงต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน L/C ซึ่งในครั้งก่อนได้กล่าวถึงผู้ที่ต้อง
 File size : 3.136 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,116)
ทุกท่านคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 File size : 2.005 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,184)
สิ่งแรกที่มักจะได้ยินว่า "ทำไม่ได้"เพราะมีปัญหามากมายเขาจะยกปัญหาต่าง ๆ
 File size : 1.448 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,155)
ถ้าเป็นองค์การมีบุคลากรยิ่งมากเท่าไรการบริหารยิ่งยากมากไปตามนั้น
 File size : 0.791 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,109)
ในเรื่อง L/C ตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้ววว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่รู้จักกัน
 File size : 0.686 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,089)
ในการที่จะทำเช่นนั้น สิ่งที่มองให้ลืมลงไปว่า ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนักการที่จะทำเช่นนั้นได้ต้อง
 File size : 0.706 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,235)
L/C ที่กล่าวนี้ เป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ ถ้าเราส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C
 File size : 0.816 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,073)
สำหรับทางด้านเศรษฐกิจในปีนี้ ก็ดีกว่าปี 2551 และปี 2552 แต่ความผันผวนก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้
 File size : 0.789 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(1,128)