รวมแบบทดสอบ ออนไลน์ อื่นๆ : Online Test
29K
แบบทดสอบ อื่นๆ
การทดสอบที่หลากหลาย จะช่วยให้ทราบถึง การพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น IQ, EQ และการทดสอบอื่นๆทั่วไป สิ่งเหล่านี้ ท่านสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง และสามารถให้คำแนะนำ เชื้อเชิญให้คนรอบข้างทำแบบทดสอบด้วย จะได้ทราบผลการประเมินเบื้องต้น ในการพัฒนาศักยภาพของร่างกายในทุกส่วน และเป็นประโยชน์ต่อไป
ค้นหาแบบทดสอบออนไลน์ Read more
ทดสอบเจ้าของร้าน
ทดสอบธุรกิจ SMEs
ทดสอบแฟรนไชส์
ทดสอบอื่นๆ
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด110 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน27 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์20 
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน19,600 
   ผ่าน11,759 
   ไม่ผ่าน7,841 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs240,966 
   ผ่าน11,399 
   ไม่ผ่าน229,567 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์6,660 
   ผ่าน3,166 
   ไม่ผ่าน3,494 
แบบทดสอบ อื่นๆ89,829 
   ผ่าน35,134 
   ไม่ผ่าน54,695 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน413,783 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs1,174,480 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์134,547 
แบบทดสอบ อื่นๆ583,454 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด353,738 
เดือนนี้532 
วันนี้43 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ