รวมแบบทดสอบ ออนไลน์ อื่นๆ : Online Test
29K
แบบทดสอบ อื่นๆ
การทดสอบที่หลากหลาย จะช่วยให้ทราบถึง การพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น IQ, EQ และการทดสอบอื่นๆทั่วไป สิ่งเหล่านี้ ท่านสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง และสามารถให้คำแนะนำ เชื้อเชิญให้คนรอบข้างทำแบบทดสอบด้วย จะได้ทราบผลการประเมินเบื้องต้น ในการพัฒนาศักยภาพของร่างกายในทุกส่วน และเป็นประโยชน์ต่อไป
ค้นหาแบบทดสอบออนไลน์ Read more
ทดสอบเจ้าของร้าน
ทดสอบธุรกิจ SMEs
ทดสอบแฟรนไชส์
ทดสอบอื่นๆ
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด110 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน27 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์20 
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน19,516 
   ผ่าน11,711 
   ไม่ผ่าน7,805 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs222,812 
   ผ่าน11,120 
   ไม่ผ่าน211,692 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์6,160 
   ผ่าน3,079 
   ไม่ผ่าน3,081 
แบบทดสอบ อื่นๆ89,147 
   ผ่าน34,813 
   ไม่ผ่าน54,334 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน407,025 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs1,147,871 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์127,265 
แบบทดสอบ อื่นๆ575,271 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด346,646 
เดือนนี้
วันนี้
แบบทดสอบที่น่าสนใจ