แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
| ทดสอบ 2,842 คน | ผ่าน 1,601 คน | คิดเป็น 56.33%
21K

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 2 คน | ผ่าน 1 คน | คิดเป็น 56.33%
แบบทดสอบ ความรู้ทางด้านธุรกิจ
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ,ประเภทของธุรกิจ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ ความหมายของธุรกิจ (Meaning of Business) ธุรกิจ คือ กระบวนการของการประสานทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้น ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้มีความต้องการสินค้าและบริการนั้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
       ชื่อ - สกุล*
E-mail       
*
       โทร.  สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่าธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 2.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมทางธุรกิจ
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของธุรกิจ
 
ข้อ 4.ข้อใดคือประโยชน์ของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าในรูปแบบที่คุณเข้าใจ
 
ข้อ 5.นักธุรกิจที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 
ข้อ 6.ข้อใดคือธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
 
ข้อ 7.สิ่งแวดล้อมนอกองค์กรใดที่ส่งผลดีแก่องค์กร
 
ข้อ 8.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
 
ข้อ 9.กิจกรรมใดถือว่าเป็นธุรกิจ
 
ข้อ 10.ข้อใดคือความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.