ข้อมูลสถิติแฟรนไชส์ในประเทศไทย    สถิติผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์ในไทย : Statistics Request Franchises in Thailand
33K
สถิติผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์ในไทย : Statistics Request Franchises in Thailand
ในแต่ละวันจะมีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อรวมเป็นเดือน ปี ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้มีโครงการจัดเก็บ
และแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหน้าสถิติผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์ในไทยขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมและความตื่นตัว
ในกระแสธุรกิจแฟรนไชส์ ว่ามีความนิยมเพิ่มมากขึ้น หรือ น้อยลงอย่างไร?

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
 
สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ