หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ... 
6.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร / สตรีทฟู้ด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(649)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(542)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(564)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ยานพาหนะ

 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(577)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทบริษัทนำเที่ยว

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(576)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท สุขภาพและความงาม


 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(586)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า


 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(589)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(551)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(562)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(562)