ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
151K
531
741
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
(eXta Plus & 7-Eleven)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store Business Partner  หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง อีกทั้งยัง..เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกร.. อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีความพร้อมด้านเงินลงทุน สามารถเข้ามาบริหาร  “ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าร้านประมาณสิบล้านคนต่อวัน ทำให้ร้าน 7-Eleven มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 7-Eleven มีจำนวนกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ และมุ่งสู่เป้าหมาย 13,000 สาขา ภายในปี 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากธุรกิจ  Store Business Partner (SBP) ที่มีระบบที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเลือกทำเลเปิดร้านก็เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้ร้าน 7-Eleven อยู่เคียงคู่คนไทยในทุกชนมากว่า 30 ปี

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง โดยร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จะเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้า จะมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพราะเช่นนี้เราจึงเป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกิจการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 25 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกไทยให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทั่วไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยทีมงานที่มีความสุข และผู้บริหารเปี่ยมประสบการณ์

และเพื่อสนองตอบตลาดที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการปรับตัวให้ทันกับลูกค้าด้วยการนำเสนอนวัตกรรมของร้านค้าและสินค้า ก็จะทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มโมเดลเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน แบรนด์เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) และออกแผน “ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้าก็คือ เภสัชกรประจำร้าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งสนับสนุนเภสัชกรให้มาเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ทำเล การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม การสรรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการทำงานของร้าน ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการเรื่องข้อมูล การฝึกอบรมตามมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา ฯลฯ
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บริการจำหน่ายสินค้าโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
 1. ยาอันตราย ซี่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ ปิดล็อคและมีม่านปิดตู้ยาชัดเจน และมีรหัสการขายยาสำหรับเภสัชกรเท่านั้น เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้
 2. กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม Self Medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
 3. กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยาที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้นยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
สำหรับ เซเว่นอีเลฟเว่น จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ สินค้าที่ทางเซเว่นอีเลฟเว่น นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จุดเด่นคือการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยจะเน้นอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส เปิดโอกาสพิเศษสำหรับเภสัชกร เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือมีญาติ พี่ น้องเป็นเภสัชกร อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีความพร้อมด้านเงินลงทุน เพื่อความมั่นคงในอนาคต โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว ลงทุน 1 ได้ถึง 2
เงินลงทุนเริ่มต้น 2,330,000 บาท

การเข้าร่วมลงทุน

การลงทุน / ลงทุนโดย7-Eleven & eXta Plusผู้ได้รับสิทธิ์การบริหาร (เจ้าของธุรกิจ 7-Eleven & ร้านยา eXta)
Type C
อุปกรณ์การขายทุกรายการ0 บาท
สินค้า 0 บาท
การตกแต่งภายใน
และภายนอกร้าน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ1,830,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามผลดำเนินงานขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานรายสาขา
เงินสดค้ำประกัน**พิเศษ! เฉพาะเภสัชกร  เพียง 500,000 บาท
Total 2,330,000 บาท

หมายเหตุ :
 • ค่าธรรมเนียมตามผลดำเนินงาน  ขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานรายสาขา
 • เงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)
 • เงินสดค้ำประกัน**  ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ มค.ของทุกปี
โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ โดยธนาคาร
สำหรับเจ้าของธุรกิจ 7-Eleven & ร้านยา eXta   TYPE C

วงเงินกู้ระยะเวลา
ไม่เกิน 900,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

ระยะเวลาการทำสัญญา
 • ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. มีบุคคลค้ำประกัน
 3. มีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 5. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 6. มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
 7. มีเวลาบริหารร้าน
 8. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
 9. เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)
 5. ใบประกอบวิชาชีพ เภสัชกร
ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของ Store Business Partner
 1. เข้าฟังการสัมนาการลงทุน
 2. เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 4. เริ่มบริหารจัดการร้าน Store Business Partner
การสนับสนุนจากทางบริษัท
 1. การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
 2. การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
 3. การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
 4. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
 5. การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
  • การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
  • การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
  • การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
  • การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
  • การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
  • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
  • อื่นๆ
FAQ: คำถามยอดฮิต

"อยากเปิดร้านยา  เอ็กซ์ต้า พลัส ต้องทำยังไง"
 • อยากเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร / เงินลงทุน เท่าไหร่?
 • เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือคนในครอบครัว / ญาติทางตรง เป็นเภสัชกร ก็สามารถแสดงความจำนงเข้ามา เพื่อดำเนินการเปิดร้านเซเว่นฯ และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เลย เช่นเดียวกันกับกระบวนการคัดเลือก Store Business Partner ของ เซเว่นฯ

  ซึ่งจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตามรูปแบบการลงทุนของเซเว่นฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด (ลงทุน 1 ได้ถึง 2)
จำเป็นต้องมีสถานที่ทำเลเป็นของตนเองหรือไม่?
 • ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตนเอง ในรูปแบบการลงทุนที่เป็นร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสและ เซเว่นอีเลฟเว่น ผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขาที่ บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลเอง บริษัทฯ จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลให้ก่อน โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ทำไมต้องกั้นผนังกระจกด้วย สามารถทำร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส โดย ไม่กั้นห้องกระจก ได้หรือไม่?
 • จำเป็นต้องกั้นกระจกให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากภายในร้านเซเว่นฯ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยตามกฏหมายไม่สามารถเปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ จึงต้องกั้นให้มีพื้นที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และ เพื่อเป็นไปตามหลักการปฎิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม
ระบบการขนส่ง และสั่งยาเป็นอย่างไร?
 • เอ็กซ์ต้า พลัส มีระบบการสั่งสินค้าและมีคลังกระจายสินค้า ประเภทยาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมาตรฐานและระบบควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ภายในบริเวณคลังสินค้าไปจนถึงกระบวนการในการจัดส่ง ส่วนระบบการสั่งสินค้าเป็นการสั่งสินค้าผ่านระบบ Online
เนื่องจากร้านเซเว่นฯ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง แสดงว่าร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สามารถเปิดขายยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช่หรือไม่? เมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส แล้วคุณสามารถบริหารจัดการเวลาการเปิดขายยาได้ด้วยตนเอง เพราะสินค้าของ เอ็กซ์ต้า แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
 1. ยาอันตราย ซี่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ ปิดล็อคและมีม่านปิดตู้ยาชัดเจน และมีรหัสการขายยาสำหรับเภสัชกรเท่านั้น เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้
 2. กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม self medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
 3. กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยาที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้นยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานบริการ และบริหารร้านค้ามาก่อนเลย จะสามารถบริหารร้านเซเว่นฯ และร้านยา ได้หรือไม่? เมื่อผ่านกระบวนการในการคัดเลือกแล้ว ทางบริษัทมีขั้นตอนการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานให้กับเจ้าของร้านรายใหม่ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานบริการหรือการบริหารก็สามารถเริ่มเรียนรู้ การบริหารร้านได้ในขั้นตอนของการฝึกอบรมพร้อมทั้งมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าของร้านเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทหน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เอ็กซ์ต้า พลัส
ที่อยู่
283 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
มือถือ091-8080762
091-8080763
091-8080764
โทรศัพท์02-0714174-5
อีเมล์exta.franchise@gmail.com
เว็บไซต์www.exta.co.th
www.cpall.co.th
เจ้าของเดียวกับเซเว่น-อีเลฟเว่น
Facebook 
www.facebook.com/extaplus
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=rWCrJX96GfU
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณเปรมฤทัxxx 08869xxx k.mamxxx
2. คุณนพฤทธิ์xxx 09616xxx Noparxxx
3. ยุทธพงษ์xxx 09496xxx yoottxxx
4. ยุทธพงษ์xxx 09496xxx yoottxxx
5. ญาตินันท์ xxx 06293xxx yatinxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม741 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 150,631 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 531 คน
ร้านยา เอ็กซ์ต้
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ