หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce (72)
71K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

หอการค้าจังหวัดยโสธร

นายประวิทย์ ทองวิทยาพร โทร. 0-4571-4751, 08-1876-1875 นายไพศาล แจ่มจำรัส โทร. 0-4572-5000, 08-1876-8766 นางสาวธัญญาภรณ์ สมหวัง (เล็ก) โทร. 08-3623-2763 นา

หอการค้าจังหวัดยะลา

นายวิรัช อัศวสุขสันต์ โทร. 0-7321-2687, 08-9733-3111 นายจิระวุฒิ จิรภาพงพันธุ์ โทร. 08-1897-3713 นายวสันต์ อัปสรกายจน์ (สันต์) โทร. 08-6693-5717 นางสาวศุภ

หอการค้าจังหวัดอุทัย..

นางชลอ โนรี โทร. 08-1605-0467 นายสมบัติ ศิริช่วยชู โทร. 08-1688-3806 นางสาวนันทวัน (วรรณ) โทร. 08-2878-7434

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง โทร. 0-4222-1312 นายวรวิส เทศนาบุญ โทร. 0-4234-8218-9 นางสาวมีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผจก) โทร. 08-1975-7534 นางสาวจารุวรรณ วิจารณร

หอการค้าจังหวัดอุบลร..

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง โทร. 0-4531-3502, 08-1548-4555 นางรัตนากร ขันอาสา โทร. 0-4524-2594, 08-6648-9078 นางสาวพิมพ์ใจ ไทรพงษ์พันธ์ (ผจก./พิมพ์) โทร. 08-6584-

หอการค้าจังหวัดตราด

นายประเสริฐ ศิริ โทร. 0-3954-4371-4, 08-1864-9894 นายสุมิตร เขียวขจี โทร. 081-9496489 นางสาวอารดา ทัพชัย (ผจก./พี่ผ่อง) โทร. 08-9992-3051 นางสาววรินทิพย์

หอการค้าจังหวัดตรัง

จากแนวนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที่มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยจะใช้ภาคเอกชน ในร

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ โทร. 0-3240-1410-5, 08-1943-4399 นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ โทร. 0-3241-8444, 08-1831-2159 นางศิริรัตน์ รัตนจงจิตกร (ยิ้ม) โทร.

หอการค้าจังหวัดเลย

หอการค้าจังหวัดเลย เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมีพ่อค้าในจังหวัดเลย ได้ร่วมกันก่อตั้ง องค์กรหอการค้าขึ้น ซึ่งในครั้งแรกมีผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก จำนวน