หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
9.1K
11
3.5K
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดพิจิตร 
รายละเอียด นายสุธนต์ เทียนเฮง
โทร. 0-5661-1435, 08-6928-9996

นายจรัญ ดำริรักตระกูล
โทร. 08-41536999, 08-6925-3494

นางสมคิด พาปาน
โทร. 08-7313-9842

นางสาวสุกัญญา จันทร์แผ้ว
โทร. 08-5877-3686

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถ.พิจิตรตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 60000
โทรศัพท์ 0-5661-3114, 056-612317, 0-5660-8011
โทรสาร 0-5661-3114
อีเมล์ kan-korranit@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,116 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด