ข้อมูลสถิติร้านค้า    จำนวนผู้เปิดร้านค้า SMEs Shop : The Number of SMEs Shop
12K
จำนวนผู้เปิดร้านค้า SMEs Shop : The Number of SMEs Shop
จำนวนร้านค้า SMEs Shop แยกเป็นหมวดหมู่ เห็นได้ชัดเจน สถิติจำนวนร้านค้าเปิดใหม่ ช่วยให้เห็นภาพ การเติบโตของผู้ประกอบการ
ที่เปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ และมีการเชื่อมโยงกับ facebook เพื่อตอบคำถาม ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือร้านค้านั้นๆ
หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise