หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Academy 
231K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา
 File size : 2.28 MB.
 Type : pdf
24-05-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,665)
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา


 File size : 1.769 MB.
 Type : pdf
20-04-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,455)
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ปีงบประมาณ 2559
 

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
04-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,168)
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,052)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

 File size : 0.183 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,095)
ขอเชิญท่านมาร่วมอัพพลังความรู้ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

 File size : 0.232 MB.
 Type : jpg
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,133)
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้ (1) ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,363)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ สำหรับธุรกิจเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,178)
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

 File size : 0.445 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,085)
วันที่อบรม : พุธ 18 เม.ย. - อังคาร 31 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน : 30 คน จัดโดย : สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ : franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.867 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,900)
วันที่อบรม :  อังคาร 24 เม.ย. - อังคาร 24 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน :   50 คน  จัดโดย :  สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ :     สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ :     franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.687 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,602)
ธุรกิจที่สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับและต้องการอย่างกว้างขวาง โดยผู้บริโภค
 File size : 1.281 MB.
 Type : pdf
31-05-2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,587)
องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3,087)
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการในการตลาด และช่องว่าทางการจัดจำหน่าย โดยผ่าน
 File size : 3.604 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,584)
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ (Training For The Trainer Program)
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3,279)
(หลักสูตร ผู้เชียวชาญในระบบแฟรนไชส์ – Training For The Trainer Program) ประจำปี 2554
 File size : 0.034 MB.
 Type : docx
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,957)

นิตยาสารโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ผู้ผลิตนิตยาสารราย 2 เดือนและไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ รายปี


 File size : 0.244 MB.
 Type : pdf
10-11-2553gmwebsite
(2,076)
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งส่งกลับมาเพื่อทางบริษัทฯ
 File size : 0.227 MB.
 Type : pdf
10-11-2553thaifranchisecenter
(2,838)
การขยายตัวของระบบการให้สิทธิหรือ ระบบแฟรนไชส์ จะเติบโตมากขึ้น

 File size : 0.242 MB.
 Type : ppt
09-11-2553มกาวิทยาลัยราชภัฤที่แตหตาง
(7,293)
ถ้าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแฟรนไชส์กับ N&B ท่านจะมีวิธีในการบริหารร้านอย่างไรบ้าง
 File size : 0.243 MB.
 Type : pdf
09-11-2553thaifranchisecenter
(2,478)
ADB  (Authorized Dealer Branch) คือ บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก AD(Authorized Dealer) 
 File size : 0.24 MB.
 Type : ppt
04-11-2553บจก. TDG สภากาแฟ
(1,949)
Customer ID   Company Name   Contact Name   Billing Address   City   State or
 File size : 0.017 MB.
 Type : xls
27-10-2553microsoft
(1,592)
You may want to print this information to use as reference later.To delete these
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
27-10-2553score
(1,866)
Do the primary leaders of the franchise have expertise in the industry?
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(1,729)
Does your business have an established track record of more than five years?
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(1,719)
Establishing of the International Retail and Franchise Business R&D Center (IRF) had been part
 File size : 0.226 MB.
 Type : doc
19-10-2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(1,773)
ตามที่ กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดสัมมนา เรื่อง “Japanese Franchise System & Opportunities of Thai Business”
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-10-2553กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,300)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการหากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับ
 File size : 0.132 MB.
 Type : doc
19-10-2553อ.มัลลิการ์
(2,069)
Quantity   Item/Description    Price/Item    Subtotal
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(1,550)