หน้าดาวน์โหลด    
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บริการขายแฟรนไชส์ - ที่ปรึกษาธุรกิจ - เปิดตลาดต่างประเทศ
 File size : 10.702 MB.
 Type : pdf
20-05-2564ThaiFranchiseCenter
(52)
คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Mantual) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2563
 File size : 16.555 MB.
 Type : pdf
06-05-2564สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(57)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(52)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(51)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(49)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า


 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(51)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท สุขภาพและความงาม


 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(49)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทบริษัทนำเที่ยว

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(51)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ยานพาหนะ

 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(52)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(50)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(53)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร / สตรีทฟู้ด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(55)
Ratecard Youtube TFC 2021
 File size : 2.354 MB.
 Type : pdf
27-04-2564ThaiFranchiseCenter
(57)
คุณเคยเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาให้รายละเอยี ดดังต่อไปนี้ ชื่อธุรกิจ ... เป็นเป็นเจ้าของนานเท่าไหร่... ปี มีพนักงานกี่คน... คน

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
23-04-2564ThaiFranchiseCenter
(104)
หาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์

 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(72)
ทําที่......วันที่.....เดือน......พ.ศ. ........สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท........จํากัด โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท............จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(90)
ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินสถานที่ตั้งร้าน สำหรับเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(85)
รวมแฟรนไชส์น่าลงทุน 100 แบรนด์ดัง ในไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์


 File size : 2.04 MB.
 Type : pdf
20-04-2564ThaiFranchiseCenter
(77)
1.ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ (Background) 2.ระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (System of Business) 3.สูตรความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success of Business)

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
16-04-2564ThaiFranchiseCenter
(86)
Ratecard Social Media New* 2021
 File size : 42.174 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(70)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PDF
 File size : 2.355 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(85)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PP
 File size : 2.746 MB.
 Type : pptx
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(122)
รูปแบบคู่มือ 12 เล่ม ในระบบแฟรนไชส์ (Type of Franchise Operations Manuals) -
 File size : 5.602 MB.
 Type : pdf
02-04-2564ThaiFranchiseCenter
(94)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้ 2.มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 File size : 1.928 MB.
 Type : pdf
01-04-2564ฝ่ายสื่อสารองค์กร PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
(107)
ฉบับพิเศษ! ออกแบบและจัดทำ โดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือแก้ไข บทความเพื่อนำไปใช้ก่อนได้รับการอนุญาต
 File size : 7.188 MB.
 Type : pdf
23-03-2564ThaiFranchiseCenter
(82)
อัตราราคาโฆษณาแบนเนอร์กับไทยแฟรนไชส์ 2021
 File size : 18.797 MB.
 Type : pdf
17-02-2564ThaiFranchiseCenter
(78)
รวมงานแสดงสินค้าไทย ปี 2021 กวิน อินเตอร์เทรด
 File size : 0.615 MB.
 Type : jpg
19-01-2564Kavin Intertrade
(85)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
19-01-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(96)
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564 ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี จดทะเบียนนิติบุคคล มีร้านต้นแบบ และมีแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 1 สาขา
 File size : 0.907 MB.
 Type : jpg
19-01-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(82)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.