หน้าดาวน์โหลด    
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับธนาคารออมสิน
 File size : 0.19 MB.
 Type : pdf
20-12-2564www.gsb.or.th
(179)
อัตราค่าโฆษณา ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
 File size : 57.1 MB.
 Type : pdf
09-12-2564ThaiFranchiseCenter
(42)
สร้างอาชีพทั่วทิศกับธุรกิจแฟรนไชส์ ยกขบวนแฟรนไชส์ไปถึงที่ 15 จังหวัดทั่วไทย
 File size : 0.283 MB.
 Type : pdf
15-10-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(151)
แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
29-09-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(178)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 File size : 1.976 MB.
 Type : pdf
27-09-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(178)
ข้อมูลรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านมาตรฐานแฟรนไชส์ปี 2564
 File size : 0.118 MB.
 Type : pdf
07-09-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(314)
ความรู้เบื้องต้นของแฟรนไชส์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าแฟรนไชส์เป็นอย่างไร เหมาะกับธุรกิจและตัวของเราหรือไม่ และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์มาก
 File size : 0.759 MB.
 Type : pdf
01-09-2564Business Coach & Consulting
(301)
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ปี 2564 จำนวน 34 กิจการ
 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
31-08-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(306)
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 File size : 0.354 MB.
 Type : pdf
31-08-2564ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
(298)
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA)

 File size : 1.3 MB.
 Type : pdf
31-08-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(297)
รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID 19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID 19 Antigen Test Self Test Kits Kits)

 File size : 0.743 MB.
 Type : pdf
03-08-2564FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
(397)
วิกฤติโควิด 19 ทำให้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่เรื้อรังมานานยิ่งทวี ความรุนแรง จึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ที่ผ่านมา ธปท. ร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานเจ้าหนี้
 File size : 15.7 MB.
 Type : pdf
27-07-2564กรมสุขภาพจิตและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(363)
บริการขายแฟรนไชส์ - ที่ปรึกษาธุรกิจ - เปิดตลาดต่างประเทศ
 File size : 10.702 MB.
 Type : pdf
20-05-2564ThaiFranchiseCenter
(418)
คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Mantual) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2563
 File size : 16.555 MB.
 Type : pdf
06-05-2564สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(422)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(409)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(402)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(406)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า


 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(418)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท สุขภาพและความงาม


 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(436)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทบริษัทนำเที่ยว

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(425)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ยานพาหนะ

 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(411)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(416)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(405)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร / สตรีทฟู้ด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(456)
Ratecard Youtube TFC 2022
 File size : 2.354 MB.
 Type : pdf
27-04-2564ThaiFranchiseCenter
(419)
คุณเคยเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาให้รายละเอยี ดดังต่อไปนี้ ชื่อธุรกิจ ... เป็นเป็นเจ้าของนานเท่าไหร่... ปี มีพนักงานกี่คน... คน

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
23-04-2564ThaiFranchiseCenter
(555)
หาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์

 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(474)
ทําที่......วันที่.....เดือน......พ.ศ. ........สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท........จํากัด โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท............จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(538)
ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินสถานที่ตั้งร้าน สำหรับเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(504)
รวมแฟรนไชส์น่าลงทุน 100 แบรนด์ดัง ในไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์


 File size : 2.04 MB.
 Type : pdf
20-04-2564ThaiFranchiseCenter
(457)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.