หน้าดาวน์โหลด    
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียยังประสบปัญหาในด้านการสร้างแบรนด์(ตรา)ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(472)
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชาดีขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีการก่อสร้างโครงการใหญุ่จำนวนมาก
 File size : 0.495 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(745)
ส่งออกไปประเทศ – สหรัฐฯ 17.39% ญี่ปุ่น 16.17% เนเธอร์แลนด์ 9.37% ฮ่องกง 8.92% จีน 8.15% ไทย 2.96%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
26-03-2555 ไม่ระบุ
(496)
ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 ของทั้งหมด
 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
03-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(828)
ภาษีนำเข้าเป็น 0 ลดอุปสรรคนำเข้าวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จ ตลาดใหญ่ขึ้น 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง

 File size : 9.174 MB.
 Type : ppt
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(881)
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการเช่าทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันเงินมัดจำ หรือเงินจอง

 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,031)
ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยนั้นได้รับความเชื่อถือและความนิยมมาเป็นเวลานาน   โดยมีพื้นฐานที่คล้ายกัน 
 File size : 1.122 MB.
 Type : pdf
04-08-2554 อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์
(1,410)
ประเทศพม่ามีทรัพยากรจำนวนมากและมีคุณภาพ เช่น แร่ โลหะ อัญมณี
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(874)
อย่างที่รู้กันว่าปี 2554 นั้นคือปีเถาะหรือปีกระต่าย ซึ่งความเป็นจริงแล้วปีเถาะนั้นไม่ใช่
 File size : 1.22 MB.
 Type : pdf
04-08-2554 อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์
(731)

มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ? กลุ่มเครือข่ายร้านอาหารสนามบินน้ำ


 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
04-10-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,007)
 ในเดือน.............................. พ.ศ. ..............   ...............(ส่วนราชการ).................. ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,405)
ปีแรกของการทำธุรกิจนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เนิ่นนาน...
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,165)
 
 File size : 0.292 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(996)
 ความตกลง CEPT-AFTA จะถูกทบทวนและส่งเสริมให้เป็นความตกลงที่มีความครอบคลุมเพื่อให้บรรลุการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี และสอดคล้องกับความประสงค์ของอาเซียนที่จะเร่งการรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจภายในปี 2015
 File size : 0.255 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(622)
ตลาดทุน การค้าเพื่อบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า บรูไน,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์ และ ไทย
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(479)
ในการทำ Brand Audit สิ่งที่มักจะพบก็คือความต้องการของผู้บริหารที่อยากจะเห็นแบรนด์ของบริษัทตัวเองเป็นอย่างไร (Brand Identity) มักจะไม่ค่อยตรงกับภาพลักษณ์ที่อยู่ในสายตาของผู้ใช้บริการ (Brand Image)

 File size : 0.868 MB.
 Type : pdf
09-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(1,132)
ญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(783)
การคมนาคมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่มีความสะดวก รวดเร็วนั้น เป็นการเดินทางทางอากาศ
 File size : 1.019 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(1,022)
คำว่า Influencer Marketing อาจจะเป็นศัพท์ใหม่ที่ชื่อไม่คุ้นเคย แต่ในแง่ของการใช้งานแล้ว

 File size : 2.974 MB.
 Type : PDF
08-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(691)
การนอนหลับถือเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตสำหรับคนเรา เพราะการนอนหลับเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ดีที่สุด
 File size : 5.11 MB.
 Type : pdf
20-09-2555ชุมทางอาชีพ
(870)
ธุรกิจหยอดเหรียญมีข้อดี คือ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุน แล้วต้องการจะใช้เงินก้อนนั้นลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่ให้ผลตอบแทนได้ในระยะยาว
 File size : 5.451 MB.
 Type : pdf
14-09-2555ชุมทางอาชีพ
(535)
You must modify or discontinue to protect all our names,marks and logos,including taking
 File size : 1.381 MB.
 Type : pdf
27-09-2553freefranchisedocs
(515)
 คุณจิตตินันท์ วีรวรรณ หรือ โบโบ้ เจ้าของร้านมันฝรั่งสไลด์เกลียวทอด แบรนด์ Money สละเวลาสนทนากับทีมงานชุมทางฯ อย่างเป็นกันเองถึงจุดเริ่มต้นว่า..
 File size : 3.943 MB.
 Type : pdf
06-09-2555ชุมทางอาชีพ
(615)
This Protocol and the commitments set out in its Annexes shall enter into force ninety days
 File size : 0.183 MB.
 Type : pdf
06-11-2558ASEAN SME GROUP
(440)
แผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT ควรต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยต่างๆ
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
19-10-2553กรุงเทพธุรกิจ
(1,445)
การบริหารกิจการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจาก
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,941)
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานประสานความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,392)
การดำเนินธุรกิจส่งออก ณ โลกของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจัยเริ่มต้นหลักที่ขาดไม่ได้แล้ว
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(734)
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย คุณกอล์ฟเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จากประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องสำอาง ที่เป็นที่รู้จัก
 File size : 0.808 MB.
 Type : pdf
11-09-2555ชุมทางอาชีพ
(608)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.