หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศญี่ปุ่น | Japan 
23K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 ในปลายเดือนตุลาคม 2556 ได้มีการตรวจพบข้อเท็จบนสินค้าที่จำหน่ายหรือบนเมนูอาหารในห้างสรพรสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ๋หลายแห่ง
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
21-05-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(458)
เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ
 File size : 0.638 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(702)
ศึกษาผกระทบด้านบวกและลบด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรและ
 File size : 0.565 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(600)
ข้อจำกัดของการใช้แบบจำลองและ การศึกษา ผลกระทบเชงปริมาณ
 File size : 0.176 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(612)
โดยเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน อาหารกึ่งสำเร็จรูป ที่เตรียมรับประทานได้สะดวก
 File size : 0.181 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(572)
มาตรการเฉพาะกาลภายใต้ Food Sanitation Act, Article 6, Item 2 รัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งปริมาณสาร
 File size : 0.121 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(576)
สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(774)
ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
 File size : 0.197 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(592)
เพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกำเนินสินค้า
 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(616)
Conscious of their longstanding friendship and strong economic and political

 File size : 0.32 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(684)
ญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(783)
กรุงโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรพักอยู่มากที่สุดในประเทศ
 File size : 0.926 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(646)
'Live horses, asses, mules and hinnies
 File size : 2.827 MB.
 Type : xls
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(1,239)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.