ข้อมูลสถิติแฟรนไชส์ทั่วโลก    จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลก : The Number of Franchise Business (International)
17K
The franchise business in a foreign country or around the world , there are a lot. And like all franchise businesses in our home is that it changes all the time. Sometimes business franchise . Expansion is slow Sometimes it canceled the sale of the franchise to do it.

So every movement ThaiFranchiseCenter.com We have tried to collect statistics on how many franchise businesses around the world . Imaginable In order to see trends or trendy franchise business investment . Interestingly Next

If you wish to get in-depth statistical data , please send an e-mail to the info@thaifranchisecenter.com
 
จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลก
แบ่งตามประเภทแฟรนไชส์
Franchise Business World
Previously statistics franchise of year : 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ